logo SVOL tisk

Seminář 13. 6. 2023 v Heralticích "Postupy hospodaření v malolesích IV." - sborník přednášek

Odborný webinář SVOL 26. 1. 2023 "Finanční náhrada za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření - změny v roce 2023" 

Udržitelné hospodaření v lesích drobných vlastníků - projekt VÚLHM a ČZU 2021-2023, ve spolupráci se SVOL

Cílem projektu je přinést podklady pro zlepšení hospodaření v lesích drobných vlastníků.

 • Seminář 4.10. 2022 v Kunovicích "Postupy hospodaření v malolesích III." - sborník přednášek
 • Seminář 7. 6. 2022 v Hájemství "Postupy hospodaření v malolesích II."  - sborník přednášek
 • Seminář 14. 7. 2021 v Březce "Postupy hospoaření v malolesích I." - sborník přednášek

 

Historie ochrany kultur v demonstračním objektu Olšičky v průběhu let 2002-2022 (5. pokračování) - terénní seminář pořádaný ve spolupráci ORLÍK NAD VLTAVOU, s.r.o., SVOL a společností L.E.S. CR  14. 6. 2022

 

 

Odborný seminář  Asociace soukromého zemědělství,  České komory odborných lesních hospodářů,  Pro Silva Bohemica a Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR "Škody zvěří v kontextu legislativních povinností OLH a možností vlastníků menších lesních majetků - regionální zkušenosti" - 19. 10. 2021, Javorník u Českého Dubu

Terénní odborný seminář  SVOL a VÚLHM "Výchova mladých listnatých a smíšených porostů" - 20.10.2021, PR Buky u Vysokého Chvojna

Webinář SVOL "Přehled legislativních změn v lesním hospodářství v letech 2018-2021" - 18. 2. 2021

Webinář SVOL "Výkon činnosti odborného lesního hospodáře pro drobné vlastníky, Sdružování vlastníků lesů" -  11. 3. 2021

Webinář SVOL "Obnova kalamitních holin" - 4. 3. 2021

 

 

Odborná on-line konference SVOL "Tržní realizace ekosystémových služeb lesa" - 3. 11. 2020

Seminář "Hospodaření na lesním majetku obce v období klimatických změn" ve spolupráci se Sdružením místních samospráv - 3. 6. 2019, Jihlava, 17. 6.2019 Kostelec nad Černými lesy

Seminář "Škody zvěří na lesních porostech - výpočet, vymáhání" - 5. 6. 2019, Kostelec nad Černými lesy - prezentace lektora

Z tiskové konference SVOL - 22.8.2019, Země živitelka, České Budějovice

Publikace "Proč a jak v lese hospodařit"

Správná lesnická praxe v pěstební a těžební činnosti, příruèka pro vlastníky lesů do 50 ha

Praktická pomůcka pro hospodaření shrnující zásady správné lesnické praxe. Vedle legislativních požadavků na lesní hospodaření obsahuje také popis způsobu provádění jednotlivých pěstebních a těžebních činností v lese a shrnutí všech aktuálních možností k získání finanční podpory či příspěvků na hospodaření v lesích.

Informace z odborných akcí uskuteèných v r. 2019

 • participace na odborném semináři MERCATA LES s.r.o. - 14. - 15. 2. 2018, Třebíč
 • odborná exkurze "Hospodaření u Vojenských lesů a statků, divize Horní Planá", "Hospodaření u Cisterciáckého opatství Vyšší Brod - 29.-30. 5. 2018
 • odborná exkurze „Příklady dobré praxe z uplatňování PRV
  a výměna zkušeností s hospodařením v lesích v období klimatických změn
  na příkladech z východních Čech“ v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov - 28.-30. 8. 2018
 • terénní seminář "Herbicidy a další opatření pro zajištění lesních kultur - nové trendy, 4. pokračování" ve spolupráci se společností Orlík nad Vltavou s. r. o a L. E. S. CR - 20. 6. 2017, Olšičky u Sobědraže - sborník
 • seminář "Nový zákon o přestupcích a odpovědnost za újmu ve vazbě na hospodaření v lesích" - 17. 10. 2017, Tři Věžičky, Střítež u Jihlava - prezentace lektora

Finanční podpory zaměřené na les a krajinu

Ucelený souhrn finančních nástrojů péče o lesy a krajinu zahrnující podpory dostupné z různých dotačních programů. Pro vlastníky lesa připravil SVOL ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov. Vydalo MZe ve spolupráci se SVOL, březen 2016, ISBN 978-80-7434-285-1.

Obrázek