logo SVOL tisk

10. června 2019 zahájil SVOL komunikační kampaň „Kouzlo lesa – pro příští generace“. České lesy sužuje dlouhodobé sucho a kůrovcová kalamita. Bez lesů nebude voda a bez vody nebude les, tak jednoduché to je. Můžeme přijít až o milion hektarů lesů. Vlastníci lesů potřebují urychlenou finanční, odbytovou a legislativní pomoc od státu, aby katastrofu odvrátili, ale vláda mlčí.

Kampaň navazuje na petici SVOL „Zdravé a prosperující lesy pro příští generace“, kterou podepsalo vloni na podzim více než šestnáct tisíc lidí. „Hlavním komunikačním kanálem budou on-line media a sociální sítě, abychom oslovili co největší množství lidí, upozornili je na alarmující fakta a vyzvali je k pomoci vlastníkům lesů,“ upřesňuje tajemnice SVOL Marie Růžková s tím, že kampaň byla spuštěna 10. června a potrvá do konce měsíce října.

Symbolicky již 5. června 2019, který je zároveň Světovým dnem životního prostředí a Mezinárodním dnem ptačího zpěvu, byl spuštěn nový web www.kouzlolesa.cz.

Web byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva zemědělství v rámci realizace projektu Za zdravé a prosperující lesy - osvětová a informační kampaň

„Myslím, že mnoho lidí bude letos během dovolené šokováno tím, že místo svého oblíbeného lesa najdou holiny nebo uschlé souše,“ říká předseda sdružení František Kučera s tím, že jen za loňský rok vznikly po celé republice holiny v rozsahu hlavního města Prahy nebo tisícovky fotbalových hřišť a prognózy pro rok 2019 jsou ještě dramatičtější. „Je potřeba, aby nám každý, komu leží osud lesů na srdci, pomohl. Aby se lidé začali svých politiků ptát, co pro záchranu lesů dělají.“

Kouzlo lesa

Kromě článků mapujících situaci v lesích na něm návštěvníci najdou články o práci lesníků, tipy na výlety do lesů (které ještě existují), rozhovory s vlastníky lesů, ale i známými osobnostmi, aktuální vývoj houbařské sezóny, tipy na DIY výrobky z lesních materiálů, recepty apod.

„Rádi bychom obrátili pozornost veřejnosti k lesům a probudili v nich zájem o jejich budoucnost.  Bez pomoci státu nebudou moci vlastníci lesů kalamitu zvládnout a budou nuceni lesy prodávat.  Je to snad záměr? Na fakt, že v lesích tiká ekologická bomba upozorňujeme už od roku 2015. Nyní je rok 2019 a stát přesto nekoná,“ uvádí František Kučera. „Kroky ze strany vlády jsou pomalé, nekoncepční a reálná pomoc nepřichází. Lesy nám mezitím umírají pod rukama. Prakticky se zhroutil trh se dřevem a vlastníkům lesů tak zmizel hlavní zdroj příjmů. Proto žádáme stát o uvolnění minimální částky tří miliard v letošním roce, abychom mohli pokračovat v likvidaci napadených stromů a abychom mohli holé plochy co nejdříve zalesnit. Jinak bude mít rozsáhlé náhlé odlesnění závažné negativní dopady na vodní režim v krajině, povede k erozi půdy, snižování kvality ve zdrojích pitné vody, ale i snižování vlhkosti vzduchu a dalšímu úbytku srážek.“ Odklad nesnesou ani legislativní změny, které by lesníkům v boji s katastrofou rozvázaly ruce a umožnily regulaci přemnožené spárkaté zvěře, která je na řadě míst doslova limitem úspěšné obnovy.

Vlivem sucha odumírají borové i dubové porosty, velké obtíže má jasan, olše a další listnaté dřeviny. „Reálně hrozí ekologická katastrofa, protože lesy jsou klíčové pro hospodaření s vodou. Pouze listnaté stromy nejsou samospásné, v souvislosti s klimatickou změnou je nezbytné obnovit stabilitu lesů rozmanitější dřevinnou skladbou v naději, že alespoň některé z dřevin v budoucnu obstojí, jinak přijdeme o vodu,“ připomíná Radomír Charvát, jednatel Lesního družstva Vysoké Chvojno. „Vláda, která jediná může situaci vyřešit, by měla jednat rychle.  Protože jinak se jí může snadno stát, že bude vládou, která zaviní posun subtropického pásma směrem k Praze,“ nebere si muž, který se stará o lesy desítky let, žádné servítky.

Kouzlo lesa