logo SVOL tisk

Vyhlášen příjem žádostí 15. kola PRV v termínu od 4. 10. 2022 8:00 hodin do 25. 10. 2022 18:00 hodin na tyto operace:
1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce, 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách, 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství a 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven.

Na základě žádosti SVOL zveřejnilo Ministerstvo zemědělství platné znění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančního příspěvku na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu po dodatku č. 1. Dodatek má zpětnou platnost k 3.2.2022 (vyhlášení programu).

Ministerstvo zemědělství  spustilo 3. února 2022 nový program pro vlastníky nestátních lesů na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu  za období 2022 až 2026.

Dnem 1. ledna 2020 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 455/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti.