logo SVOL tisk

Poradna pro majitele lesa

Služby poradny jsou poskytovány zdarma; náklady s touto službou spojené hradí Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR ze svého rozpočtu. Žádat o odbornou radu mohou pouze členové SVOL. Odpovědi na obecné dotazy k problematice obhospodařování lesa jsou přístupné pro všechny majitele lesa. Odpovědi na specializované a některé právní dotazy jsou přístupné pouze pro členy SVOL.

Pro zadání nového dotazu použijte tento odkaz.

Mám svůj soukromý les. Můžu si v něm uříznout vánoční stromek, aniž bych něco porušil?

Vánoční stromek si ve svém lese uříznout můžete. Pokud byste jich ale potřeboval větší počet, nesmíte snížit zakmenění (zjednodušeně hustotu porostu) pod 80% (u mladých nezajištěných porostů vyžadujících ještě péči proti buřeni a zvěři). V již zajištěných porostech je těžba vánočních stromků výhodná tím, že můžete spojit sklizeň stromků s provedením výchovného zásahu (prořezávky), na který lze následně čerpat finanční příspěvek (10 000,- Kč/ha). Prořezávka (těžba vánočních stromků) by měla být vždy provedena selektivně po ploše (jednotlivým výběrem) dle potřeb porostu a zásad výchovy jednotlivých dřevin, nesmí vznikat holé plochy.

Ing. Tomáš Dohnanský