logo SVOL tisk

Poradna pro majitele lesa

Služby poradny jsou poskytovány zdarma; náklady s touto službou spojené hradí Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR ze svého rozpočtu. Žádat o odbornou radu mohou pouze členové SVOL. Odpovědi na obecné dotazy k problematice obhospodařování lesa jsou přístupné pro všechny majitele lesa. Odpovědi na specializované a některé právní dotazy jsou přístupné pouze pro členy SVOL.

Pro zadání nového dotazu použijte tento odkaz.

1. V opatření obecné povahy z 3. 4. 2019 je v bodu 2.2 uvedeno, že holina vzniklá na lesních pozemcích v důsledku nahodilé těžby (tedy i např. pouze 0,30 ha), musí být zalesněna do 5 let. V odůvodnění k tomuto bodu se však mluví o kalamitních holinách. Ty však mají specifikaci 1 ha+.

2.. V případě vzniku kalamitní holiny se nezalesněné pruhy o šířce 5 metrů mohou ponechat ve vzdálenosti minimálně cca 20 metrů od sebe pouze v „červených“ zónách a to u pouze u holin o výměře větší než 2 ha.  Chápu to takto dobře? Pokud ano, tato plocha se následně otdečte od celkové výměry holiny?

ad 1) Platí to, co je uvedeno ve výroku daného OOP, tj. „…v důsledku nahodilé těžby…“. Text odůvodnění OOP z 3.4.2019 byl nepřesný a byl nahrazen novým odůvodněním v OOP č.j. 1710/2020-MZE-16212: „Prodloužení lhůty pro zalesnění holiny na lesních pozemcích a zajištění na ní vzniklých lesních porostů se vztahuje výslovně na holinu vzniklou v důsledku nahodilé těžby. Prodloužení se tedy týká jakékoliv nahodilé těžby bez ohledu na její velikost.

ad 2) Ano, u holin menších než 2 ha to možné není. Ano, dle OOP MZe se tato plocha stává automaticky bezlesím. Povinnost obnovy lesa ve stanovené lhůtě se na ni tedy nevztahuje.

Ing. Tomáš Dohnanský