logo SVOL tisk

SVOL

Zdravé a prosperující lesy
i pro příští generace

Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR

Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR je dobrovolnou organizací, která sdružuje vlastníky a správce nestátních lesních majetků. Naší vizí jsou zdravé a prosperující lesy i pro příští generace.

Usilujeme proto především o respektování vlastnických práv, zajištění rovnováhy mezi všemi funkcemi lesa při tvorbě koncepčních materiálů a legislativy s vazbou na lesní hospodářství a zavedení dlouhodobě udržitelného systému financování lesních majetků.

Významnou část naší činnosti tvoří společný obchod se dřívím, aktivity ke zviditelnění významu lesů a jejich obhospodařování pro životní prostředí, stabilitu a rozvoj venkovských oblastí, lesní pedagogika a snahy o dosažení objektivního ohodnocení celospolečenských funkcí lesních majetků s právní jistotou úhrady. Členům poskytujeme odborné poradenství, metodickou a právní pomoc, posouzení odborné úrovně a ekonomických výsledků hospodaření na lesním majetku a vzdělávání prostřednictvím odborných seminářů, tuzemských i zahraničních exkurzí.

Vnitřní uspořádání SVOL

3 komory:

 • komora obecních lesů – není samostatnou právnickou osobou, je vymezena v rámci vnitřní struktury SVOL
 • komora soukromých lesů – kolektivní člen SVOL, samostatná právnická osoba SVOL-komora soukromých lesů v ČR, z. s.
 • komora církevních lesů – kolektivní člen SVOL, samostatná právnická osoba SVOL-komora církevních lesů v ČR, z.s.

9 regionálních organizací

Základní organizační jednotkou jsou regionální organizace, nemají právní subjektivitu, působí v těchto regionech:

 • Jihočeský
 • Jihomoravský
 • Karlovarský
 • Plzeňský
 • Severočeský (s působností pro Ústecký a Liberecký kraj)
 • Severomoravský (s působností pro Zlínský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj)
 • Středočeský
 • Vysočina
 • Východočeský (s působností pro Liberecký, Královehradecký a Pardubický kraj)

Ke dni 13.10.2022 je ve SVOL organizováno 720 přímých členů (1375 vlastníků lesů) s celkovou výměrou 552 tis. ha lesa, což je 21 % výměry všech lesů v republice.

Poslání a cíle SVOL:

 • Obhajovat společné zájmy vlastníků nestátních lesů a prosazovat oprávněné požadavky členů
 • Podílet se na tvorbě lesnické politiky a legislativy
 • Metodicky pomáhat členům sdružení při obhospodařování lesních majetků
 • Zajišťovat poradenskou činnost a školení pro vlastníky a správce lesních majetků
 • Vydavatelská a publikační činnost
 • Spolupracovat s obdobnými institucemi v tuzemsku i v zahraničí
 • Prostřednictvím systému společného obchodu spolupůsobit při vytváření výhodných podmínek pro prodej dříví členy SVOL jejich smluvním partnerům
 • Práce s dětmi a mládeží

Aktuality

Jak to vidím já (19. díl) – Karin Hendrickx: “Svůj les bych nikdy neprodala”

Jak to vidím já (19. díl) – Karin Hendrickx: “Svůj les bych nikdy neprodala”

Jestli na někoho dopadly problémy spojené s kůrovcovou kalamitou v posledních letech extrémní silou, tak na drobné vlastníky. Drtivá většina z nich přistupuje k péči o...

prohlédnout aktualitu
Náhradová vyhláška je v meziresortu

Náhradová vyhláška je v meziresortu

Ministerstvo životního prostředí předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady...

prohlédnout aktualitu
SVOL a Fakulta lesnické a dřevařské ČZU zvou na pilotní díl společného projektu – představí přírodě bližší hospodaření na DO Vysoké Chvojno

SVOL a Fakulta lesnické a dřevařské ČZU zvou na pilotní díl společného projektu – představí přírodě bližší hospodaření na DO…

Promítání videa a následná diskuze s odborníky se uskuteční 28. listopadu 2022 na Lesnické a dřevařské fakultě ČZU v Praze, místnost L125 od 17:00 hod. Jde o pilotní...

prohlédnout aktualitu

3 komory: obecní, soukromé, církevní lesy,
9 regionálních organizací, 46 % rozlohy nestátních lesů v ČR

Kouzlo lesa pro příští generace