logo SVOL tisk

SVOL

Zdravé a prosperující lesy
i pro příští generace

Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR

Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR je dobrovolnou organizací, která sdružuje vlastníky a správce nestátních lesních majetků. Naší vizí jsou zdravé a prosperující lesy i pro příští generace.

Usilujeme proto především o respektování vlastnických práv, zajištění rovnováhy mezi všemi funkcemi lesa při tvorbě koncepčních materiálů a legislativy s vazbou na lesní hospodářství a zavedení dlouhodobě udržitelného systému financování lesních majetků.

Významnou část naší činnosti tvoří společný obchod se dřívím, aktivity ke zviditelnění významu lesů a jejich obhospodařování pro životní prostředí, stabilitu a rozvoj venkovských oblastí, lesní pedagogika a snahy o dosažení objektivního ohodnocení celospolečenských funkcí lesních majetků s právní jistotou úhrady. Členům poskytujeme odborné poradenství, metodickou a právní pomoc, posouzení odborné úrovně a ekonomických výsledků hospodaření na lesním majetku a vzdělávání prostřednictvím odborných seminářů, tuzemských i zahraničních exkurzí.

Vnitřní uspořádání SVOL

3 komory:

 • komora obecních lesů – není samostatnou právnickou osobou, je vymezena v rámci vnitřní struktury SVOL
 • komora soukromých lesů – kolektivní člen SVOL, samostatná právnická osoba SVOL-komora soukromých lesů v ČR, z. s.
 • komora církevních lesů – kolektivní člen SVOL, samostatná právnická osoba SVOL-komora církevních lesů v ČR, z.s.

9 regionálních organizací

Základní organizační jednotkou jsou regionální organizace, nemají právní subjektivitu, působí v těchto regionech:

 • Jihočeský
 • Jihomoravský
 • Karlovarský
 • Plzeňský
 • Severočeský (s působností pro Ústecký a Liberecký kraj)
 • Severomoravský (s působností pro Zlínský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj)
 • Středočeský
 • Vysočina
 • Východočeský (s působností pro Liberecký, Královehradecký a Pardubický kraj)

Ke dni 15. 6. 2023 je ve SVOL organizováno 725 přímých členů (1380 vlastníků lesů) s celkovou výměrou 555 tis. ha lesa, což je 21 % výměry všech lesů v republice.

Poslání a cíle SVOL:

 • Obhajovat společné zájmy vlastníků nestátních lesů a prosazovat oprávněné požadavky členů
 • Podílet se na tvorbě lesnické politiky a legislativy
 • Metodicky pomáhat členům sdružení při obhospodařování lesních majetků
 • Zajišťovat poradenskou činnost a školení pro vlastníky a správce lesních majetků
 • Vydavatelská a publikační činnost
 • Spolupracovat s obdobnými institucemi v tuzemsku i v zahraničí
 • Prostřednictvím systému společného obchodu spolupůsobit při vytváření výhodných podmínek pro prodej dříví členy SVOL jejich smluvním partnerům
 • Práce s dětmi a mládeží

Aktuality

Vlastníci lesů ke sněhové kalamitě: Do lesa na procházku s rozumem v hrsti

Vlastníci lesů ke sněhové kalamitě: Do lesa na procházku s rozumem v hrsti

Sněhová kalamita, která na konci uplynulého týdne postihla prakticky celé zemí republiky, změnila také podmínky v lesích. „Veřejnost by měla být při návštěvě lesa nyní daleko...

prohlédnout aktualitu
Buky potřebují více vody než smrky

Buky potřebují více vody než smrky

Během horkých letních měsíců bukové lesy více vysušují půdu ve srovnání se smrkovými lesy. Ústav pro hydrodynamiku AV ČR provedl studii, která porovnávala strategie hospodaření s...

prohlédnout aktualitu
Návrh na omezení používání pesticidů byl odmítnut Evropským parlamentem

Návrh na omezení používání pesticidů byl odmítnut Evropským parlamentem

Dne 22.11. odmítl Evropský parlament návrh na omezení využívání pesticidů. Ten měl za cíl snížit používání těchto přípravků v EU do roku 2030 o polovinu. Nezískal...

prohlédnout aktualitu

3 komory: obecní, soukromé, církevní lesy,
9 regionálních organizací, 46 % rozlohy nestátních lesů v ČR

Kouzlo lesa pro příští generace

DOL logo hp ikona-svol  hp ikona vyzkumsvol obchod logokudyznudy RGB