logo SVOL tisk

3 otázky k novele zákona o lesích - Ing. Arnošt Buček: „Restrikce a nařízení snižují motivaci vlastníků k trvale udržitelnému hospodaření.“

28.3.2023

Člen vedení SVOL, jednatel společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, Ing. Arnošt Buček, v souvislosti s novelou lesního zákona říká: „Současné restrikce a nařízení znamenají vysokou finanční a byrokratickou zátěž, která komplikuje efektivitu lesního managementu a zároveň snižuje motivaci vlastníků k trvale udržitelnému hospodaření.“

  1. Jaká je aktuální situace na majetku kde hospodaříte? S jakými výzvami se potýkáte?

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. hospodaří na církevních lesních majetcích s výměrou více než 42 tisíc hektarů. Lesní porosty, o které již devátým rokem pečujeme, se rozkládají na části území Jeseníků, Rychlebských hor, v okolí Mohelnice, na části Chřibů, Hostýnských Vrchů a zasahují až do lužních lesů v okolí Kroměříže a Velehradu na Jižní Moravě. Z uvedeného výčtu vyplývá, že charakter lesů, o které se staráme, je velmi rozmanitý a jednotlivé lokality vyžadují specifický přístup.

Hospodaření s navrácenými církevními majetky nám komplikuje nejen doznívající kůrovcová kalamita, ale také velmi turbulentní vývoj na trhu se dřívím a řezivem. Našim úkolem je proto i nadále provádět důsledně nahodilou těžbu a maximum dříví následně zpracovat ve vlastním pilařském závodě ve Vápenné. K tomu je zapotřebí také dobrá lesnická infrastruktura a kvalitní personální zastoupení. Obojí pro nás hraje klíčovou roli ve strategickém plánování rozvoje naší společnosti. Intenzivně opravujeme a budujeme lesní cesty, rozšiřujeme arsenál lesnické techniky a pracujeme na opravách či výstavbě nemovitostí k provozním i komerčním účelům. Aktivně se věnujeme také školení zaměstnanců a rozšiřování jejich odborných kompetencí. Z obchodního hlediska hledáme nové příležitosti na trhu se dřívím, letos již třetím rokem pořádáme veřejné aukce cenných sortimentů dříví.

  1. Jak naléhavě vnímáte potřebu novely lesního zákona?

Lesní zákon v České republice patří mezi nejrestriktivnější v celé Evropě a ani třicet let po svém vzniku se nedočkal výraznější aktualizace. Přitom situace v lesnictví i ve společnosti se dynamicky mění a stávající legislativa by na tyto změny měla adekvátně reagovat.

Současný lesní zákon klade na vlastníky a správce lesních porostů enormně vysoké požadavky v otázkách lesního hospodaření a zároveň garantuje volný přístup k využívání mimoprodukčních funkcí lesa široké veřejnosti. Tyto nároky v kombinaci se složitou aktuální situací v lesnictví jsou pro mnoho vlastníků a správců lesa dlouhodobě neudržitelné. Restrikce a nařízení znamenají vysokou finanční a byrokratickou zátěž, která komplikuje efektivitu lesního managementu a zároveň snižuje motivaci vlastníků k trvale udržitelnému hospodaření.

Potřeba novelizace lesního zákona je proto nevyhnutelná k zajištění stabilního a dlouhodobě prosperujícího lesního hospodářství v České republice. S ohledem na komplexnost celé problematiky je důležité, aby novelizaci zákona předcházela debata s odborníky napříč celým lesnickým odvětvím i přidruženými obory. Právě tento složitý krok se povedl uskutečnit SVOLu, který shrnul požadavky jednotlivých oborů do uceleného dokumentu, který nyní předkládá vládě, a za tuto práci je třeba vyjádřit velký dík.

  1. Všechny požadavky společné Platformy za novelu lesního zákona jsou důležité pro budoucnost našich lesů. Vnímáte však některý z nich na vašem majetku intenzivněji? 

Jak již zmiňovali kolegové přede mnou, požadavky společné Platformy za novelu lesního zákona jsou navzájem provázané a závislé na synergickém efektu jednotlivých součástí. Stěžejní je však z mého pohledu snížení restrikcí vlastníků lesa ve vztahu nakládání se svým majetkem i zvýšení pravomocí lesníků, jakožto kvalifikovaných odborníků v lesním hospodářství.


Další názory:

Ing. Miroslav Pacovský: Lepší podmínky pro sdružování umožní drobným vlastníkům rychlejší obnovu lesů po kalamitě.

Ing. Robin Ambrož: Když chceme adaptovat lesy, musíme logicky adaptovat i právní normy.