logo SVOL tisk

3 otázky k novele zákona o lesích - Ing. Robin Ambrož: „Když chceme adaptovat lesy, musíme logicky adaptovat i právní normy“

7.3.2023

Člen vedení SVOL Komory soukromých lesů a ředitel Lesní správy Zbiroh Ing. Robin Ambrož k potřebné novelizaci lesního zákona říká: „Náš pohled na hospodaření v lese se postupem času mění a je tedy logické, že by se měly měnit i legislativní nástroje, protože péče o les bude vyžadovat větší variabilitu. Tak, jak chceme adaptovat naše lesy, musíme logicky adaptovat i právní normy.“ V naší pravidelné rubrice odpověděl i na další otázky.

  1. Jaká je aktuální situace na majetku kde hospodaříte? S jakými výzvami se potýkáte?

Společnost Colloredo-Mannsfeld hospodaří na základě pachtovní smlouvy na majetku pana Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfelda na Zbirožsku a Dobříšsku. Pečujeme o přibližně 17 200 ha lesa, 338 ha rybníků a provozujeme celou řadu dalších přidružených činností. Převaha našich činností samozřejmě leží v lese, kde se aktuálně potýkáme s kalamitami. Situace s kůrovcem se postupně zlepšuje, ale v minulém roce majetek postihlo několik vichřic. Problematické jsou především otevřené porostní stěny po kůrovcové kalamitě s narušenou stabilitou. Výhodou je, že se stále můžeme spolehnout na vlastní zaměstnance a živnostníky, kteří pro nás pracují dlouhodobě. Kvalita práce a rychlost je pro zachování zdravého lesa rozhodující. Pozitivní je i to, že v obnově lesa stále držíme krok s kalamitou, více rozvíjíme semenářství a školkařství a na převážné části majetku máme myslivost ve vlastní režii.

  1. Jak naléhavě vnímáte potřebu novely lesního zákona?

Je potřeba si uvědomit, že stávající lesní zákon vznikl za úplně jiných podmínek, než panují v současnosti. A teď nemám na mysli pouze rozsáhlou kůrovcovou kalamitu, ale především změnu přístupu k lesům. V lesnictví začíná převažovat více ekosystémové pojetí, což je dáno především společenskou poptávkou a obecným vnímáním současných problémů s probíhající klimatickou změnou a výskytem extrémních jevů počasí. Náš pohled na hospodaření v lese se postupem času mění a je tedy logické, že by se měly měnit i legislativní nástroje, protože péče o les bude vyžadovat větší variabilitu. Tak, jak chceme adaptovat naše lesy, musíme logicky adaptovat i právní normy.

  1. Všechny požadavky společné Platformy za novelu lesního zákona jsou důležité pro budoucnost našich lesů. Vnímáte však některý z nich na vašem majetku intenzivněji? 

Na úvod bych chtěl říct, že návrh společné Platformy vnímám jako naprosto unikátní. Sladit požadavky vlastníků lesů, lesníků, ochránců přírody, akademiků i průmyslu je téměř nadlidský úkol a výsledek je velkým dílem i celou řadou kompromisů všech zájmových skupin. Novela lesního zákona by v tomto směru měla být vyvážená a poskytovat vlastníkům lesů širší možnosti v péči o les. Je ale potřeba říci, že lesníkům a vlastníkům v posledních kalamitních letech vyšlo vstříc i Ministerstvo zemědělství s vydanými opatřenými obecné povahy. Je tedy patrné, že vůle na změnu tu je.

V návrhu novely Platformy je osm zásadních požadavků a označit některé za nejdůležitější je velmi obtížné, neboť často na sebe navazují a mají přímou závislost. Jejich důležitost je zcela jistě závislá i na velikosti držby lesa. Malý vlastník bude mít jiné požadavky než velký a je dobře, že vyváženost můžeme nalézt i zde. Pro náš majetek jsou z návrhů důležité zejména návrhy z oblasti uvolnění možností různých způsobů hospodaření, zavádění adaptačních opatření, snížení byrokracie, využití inovací a aplikace vědy a výzkumu v provozu. Pokud dojde k úpravám legislativy v těchto oblastech, určitě to bude mít pozitivní vliv na budoucnost lesů, které chceme odolné, pestré, ale zároveň produktivní.

Přečtěte si více o Platformě za novelizaci lesního zákona a jejích požadavcích.