logo SVOL tisk

Jak to vidím já (9. díl): Nestátní lesy a turisté pohledem odborného poradce SVOL

9.8.2020

Letošní prázdniny tráví "doma" mnohem více populace. V lesích se pohybuje řádově mnohem větší množství lidí, než bylo dříve zvykem. Vlastníci lesů prostřednictvím svého majetku poskytují spoluobčanům řadu benefitů. Veřejnost si však často tento fakt neuvědomuje. Jak vidí tuto otázku Ing. Roman Šimek, odborný poradce a předseda severomoravské regionální organizace SVOL?

"Les je nádherné prostředí, které umožňuje lidem zažívat řadu pozitivních emocí. Při procházkách, při sbírání lesních plodů, při sportování v přírodě nebo při pozorování neuvěřitelně variabilní přírody. Je určitě správné, že toto bohatství je veřejně přístupné. Na druhou stranu by vlastníci lesa měli být chráněni před dopady, které jim volný vstup veřejnosti do lesa jednoznačně přináší.

Představte si, že by Vám někdo vlezl na vaši zahradu, udělal si u vás piknik a odešel, aniž by po sobě uklidil. A vy měli jako odměnu zákonnou povinnost nepořádek uklidit. A v takovém postavení jsou nyní vlastníci lesa vůči návštěvníkům lesa. Nebo kdyby někdo vlezl na vaši zahradu, sedl si pod ořech a spadla mu na hlavu suchá větev. Následně by vás žaloval, že jste jej neupozornil, že v lese také sem tam nějaká suchá větev spadne, případně i celý strom. Také byste asi přemýšleli, zda by nebylo spravedlivější omezit vstup veřejnosti do lesa. Alespoň obdobně jako u zemědělských pozemků, kde ze zákona je umožněn volný průchod pouze přes pozemky ve vlastnictví státu, obce a právnických osob a to za podmínky, že nedojde k poškození porostů či nevznikne škoda na zdraví či majetku jiné osoby.

Již nyní lze pozorovat, že počet návštěvníků lesa stoupá a dá se očekávat, že tento trend bude v budoucnu zachován. Z celospolečenského hlediska je to správný vývoj. Společnost by však výsadu volného pohybu v lese neměla přijímat jako samozřejmost. V mnoha zemích s tradicí respektování soukromého vlastnictví je pohyb po soukromých lesních pozemcích nebo sbírání lesních plodů a klestu významně omezeno. Stát by měl na straně jedné presentovat volný pohyb v lese jako výjimečnou příležitost, jak mohou občané trávit volný čas. Na druhou stranu by soukromým vlastníkům lesa měl finančně kompenzovat skutečnost, že na své náklady a svoji zodpovědnost umožňují bezplatný vstup do lesa a sběr lesních plodů a klestu. Asi nejjednodušším způsobem by byla roční platba za plnění mimoprodukčních funkcí lesa.

Jakýkoliv systém funguje bezproblémově jen v případě, když je vyvážen. Pokud bude veřejnost vnímat volný pohyb po lese stejně jako návštěvu na pozvání souseda a vlastníku lesa budou alespoň částečně kompenzovány náklady související s touto návštěvou, budou spokojeny obě dvě strany. Veřejnost i vlastníci lesa."

Mohlo by vás zajímat: VIDEO ze seriálu Tak se z lesa ozývá - Situace v lese pohledem zkušeného lesníka Ing. Radomíra Charváta