logo SVOL tisk

Jak to vidím já (15. díl): Radomír Charvát – 5 problémů nového příspěvku na adaptaci porostů

9.2.2022

Stručné a jasné shrnutí pětice zásadních nedostatků podmínek získání podpory příspěvku MZe na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu očima Radomíra Charváta, jednatele Lesního družstva Vysoké Chvojno a člena republikového výboru SVOL.

Jak to vidím já (15. díl): Radomír Charvát

  • Finanční prostředky měly nahradit ukončenou výplatu podpory na likvidaci „kůrovcové kalamity“. Bohužel nejvíce postižení jsou nyní zodpovědní vlastníci lesů, kteří kalamitu včas zpracovali, a dokonce provedli i obnovu holin. Tito vlastníci jsou z takto navržené podpory vyřazeni. Jsou vlastně postiženi dvakrát, neboť své dřevo prodávali za historicky nejnižší ceny, přišli o les a nemají možnost plnit podmínky příspěvku. Méně zodpovědní vlastníci teď prodávají opožděně vytěžené dřevo za vysoké ceny, a ještě mají šanci dosáhnout na podporu.
  • Vytvořené zásady pomíjejí přírodní procesy při obnově lesa i při vyžádaných % přirozené obnovy. Je zcela běžné, že nový porost je zakládán uměle pouze jednou dřevinou a v průběhu času příroda sama doplní další dřeviny. Požadavek na více dřevin i na relativně malých plochách je popřením přírodních procesů a snahy o přirozenou obnovu i druhovou pestrost. Další požadavek na každoroční minimální % přirozené obnovy je tedy v určitém rozporu s předchozí podmínkou, ale zejména nerespektuje četnost semenných roků jednotlivých dřevin. Pokud např. v dubovém hospodářství se za celé plánované období nedostaví úroda žaludů, majitel nedostane ani korunu!
  • Požadavek tlejícího dřeva je nadbytečný, neboť v lese zůstává na celé ploše množství hmoty z výchovných zásahů, klestu a pařezů z těžby. Kdo bude ručit za případnou újmu na zdraví či životě návštěvníků lesa? Veřejnost je velmi citlivá na určitý „pořádek“ v lese a při naplňování požadavku stromů k zetlení se lesníci a majitelé lesů stanou dalším objektem kritiky, zejména např. v příměstských a rekreačních lesích.
  • Počet koní a přibližovacích prostředků splňujících nastavené požadavky v LH a jejich dostupnost bude dalším problémem, protože obojího je kritický nedostatek.
  • Přísné požadavky na obnovu lesa u obnovních prvků malé výměry (např. do 0,10 ha) jsou zbytečné.

SVOL upozorňuje také na neúměrnou administrativní zátěž pro nestátní vlastníky lesů i krajské úřady a inicioval další jednání s MZe.

Podrobné stanovisko si můžete přečíst ZDE.