logo SVOL tisk

"Multifunkční úloha lesů - propagace a osvěta", projekt realizovaný za finanční podpory Ministerstva zemědělství.

Cílem projektu bylo zvýšení pozitivního vnímání zemědělství a lesnictví. V rámci projektu byla zajištěna expozice SVOL na veletrhu Silva Regina 2018. Její součástí bylo nejen odborné poradenství majitelům a správcům lesních majitelů, kteří stánek SVOL na veletrhu navštívili, ale také prezentace multifunkční úlohy lesů zaměřená na širokou veřejnost a zajištění aktivit lesní pedagogiky.

V rámci programu pro pozvané školy zajistil SVOL stanoviště zaměřené na povinnosti majitele lesa a činnosti, které jsou v lese jeho návštěvníkům zakázané (odhadovaná návštěvnost cca 200 dětí). Projekt umožnil provozování ukázek lesní pedagogiky také na stánku SVOL, do nichž se zapojilo cca 500 dětí.

Expozici SVOL navštívilo cca 1200 účastníků. Odborná veřejnost se zajímala především o aktuální informace z lesnické legislativy, dotační politiky a vývoje cen na trhu se dřívím. Pro ostatní účastníky byly přichystány vzdělávací a osvětové materiály zaměřené na přínosy obhospodařování lesů pro společnost nejen z hlediska produkce dřeva jako obnovitelné suroviny, ale také z hlediska ochrany klimatu, půdy a přírody, zachování vodního režimu, poutání uhlíku, rekreační a krajinotvorné funkce lesů.

Vzdělávací materiály vydané v rámci projektu najdete pod tímto odkazem.

Realizované projekty 2018

Realizované projekty 2018