ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Komora církevních lesů

SVOL-Komora církevních lesů v ČR, je nepolitickou korporací sdružující vlastníky církevních lesů a právnické osoby založené nebo určené k hospodaření v církevních lesích nebo k jejich správě.

SVOL-Komora církevních lesů oficiálně vznikla 30. ledna 2019 a byla zapsána do spolkového rejstříku SVOL jako Komora církevních lesů v ČR, z. s.

Je kolektivním členem SVOL a jejím prostřednictvím se vlastníci církevních lesů podílejí na činnosti SVOL. Vůči SVOL mají členové Komory církevních lesů stejná práva a povinnosti jako majitelé a správci obecních a soukromých lesů.

Za církevní les se považuje pro účely členství ve SVOL les, jehož vlastníky nebo spoluvlastníky jsou výlučně církve a registrované náboženské společnosti, svazy církví a náboženských společností a právnické osoby založené církevními a náboženskými společnostmi.

V současnosti má Komora církevních lesů šestnáct členů, a to nejen z řad diecézních lesů, ale také z řeholnických řádů. Dohromady členové disponují majetkem větším než 130 tisíc hektarů lesa.

Otázka pro Ing. Petra Skočdopole, předsedu Komory církevních lesů:

O co budete z titulu funkce předsedy usilovat? Co byste rád změnil? Jaké jste dal sám sobě cíle?

"Tou počáteční prioritou bylo samotné sjednocení jednotlivých subjektů a nalezení společných návrhů na řešení, abychom mohli jednotně vystupovat. Hlavním cílem je však aktivní účast na jednáních s Ministerstvem zemědělství na novele lesního zákona a prováděcích dokumentů, včetně vyjednávání o finanční kompenzaci za ztráty kvůli suchu pro vlastníky lesa. V únoru ministerstvo přislíbilo finanční podporu nestátním vlastníkům lesa ve výši až čtyři miliardy korun. Naším úkolem je prosadit, aby nezůstalo jen u slibů a skutečně došlo ke kompenzaci našich ztrát."

Představenstvo Komory Církevních lesů schválené na ustavující schůzi spolku dne 24. ledna 2019:

  • Ing. Petr Skočdopole - předseda
  • Ing. Petr Bláha - místopředseda
  • Ing. Libor Konvičný - místopředseda

Práva a povinnosti určují stanovy, se kterými se můžete seznámit ZDE.

Roční členský příspěvek je diferencován podle výměry lesa, členové s výměrou od 100 ha a hranicí ročního etátu do 3 m3/ha platí pouze 50 %, slevu z úhrady členského příspěvku obdrží také majitel, který má les certifikovaný systémem PEFC. Od 1.1.2019 platí změna příspěvkového řádu, kterou schválila konference SVOL na svém zasedání 25.4.2019 v Pelhřimově.

Řádně vyplněnou přihlášku zašlete předsedovi Komory CL nebo do ústředí SVOL přímo nebo prostřednictvím regionální organizace SVOL.

Kontakt

SVOL-komora církevních lesů v ČR, z. s.

registrovaný ve spolkovém rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl L, vložka 8242

K Silu 1980, 393 01 Pelhřimov
alsol (at) alsol.cz

IČO: 07844221, není plátce DPH