logo SVOL tisk

Kalendář akcí

PSP ČR SEMINÁŘ „Hospodaření v národních parcích – poučili jsme se z katastrofy v Českém Švýcarsku?“

Datum: 29.5.2023
Místo: Poslanecká sněmovna, Sněmovní 1/1, místnost č. J 205, přenos on-line
Popis:

Seminář pořádaný z iniciativy Ing. Václava Krále, předsedy podvýboru pro technickou ochranu životního prostředí, pod záštitou Výboru pro životní prostředí "Hospodaření v národních parcích - poučili jsme se z katastrofy v Českém Švýcarsku?"
Seminář se koná v pondělí 29. května 2023 od 8:30 v budově Poslanecké sněmovny, Praha 1 – Malá Strana, Sněmovní 1/1, v místnosti č. J 205. 

V odpoledním bloku Způsoby hospodaření s lesem vystoupí za SVOL Ing. Robin Ambrož, Ph.D., ředitel lesní správy Zbiroh Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o. s příspěvkem "Les ekologicky stabilní i výnosový".

Seminář bude přenášen online – sledovat jej můžete na tomto odkazu (Stream 4)

PROGRAM:

Úvodní slovo
8:30 – 8:35 Ing. Jana Krutáková, poslankyně, předsedkyně výboru pro životní prostředí

Názory občanských iniciativ na stav lesa
8:35 – 8:50 Ing. Jaroslav Novák, Hnutí Život z. s.
8:50 – 9:05 Prostor pro otázky

Biodiverzita lesa a požár
9:05 – 9:20 doc. Dr. Ing. Jan Štykar, Mendelu Brno – Geobiocenologie lesa – Historický vývoj a biodiverzita
9:20 – 9:35 Prostor pro otázky

Jak se žije lidem na národních parcích?
9:35 – 10:05 Jiřina Kraliková, Jan Kolář, Lukáš Kocman, František Moravec – Delegace starostů
10:05 – 10:20 doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný, Fakulta architektury ČVÚT – Urbanistická struktura velkoplošných chráněných území
10:20 – 10:35 Prostor pro otázky

Požár lesa – realita a prevence
10:35 – 10:50 brig. gen. Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D., náměstek GŘ HZS ČR pro IZS a operační řízení
10:50 – 11:05 Ing. Mgr. Ivan Chromek, Ph.D., Dřevařská fakulta Technické univerzity ve Zvoleně – Prevence lesních požárů
11:05 – 11:20 Prostor pro otázky

Pauza na občerstvení
11:20 – 11:50 Úloha lesa v době klimatické změny
11:50 – 12:05 prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c., CzechGlobe – Úloha lesa a požáru v klimatu
12:05 – 12:20 doc. RNDr. Jan Pokorný CSc., ENKI, o.p.s. – Úloha lesa v tvorbě klimatu
12:20 – 12:35 doc. Ing. Josef Seják, CSc., Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Les jako záchranná brzda v době klimatické změny
12:35 – 12:50 Prostor pro otázky

Způsoby hospodaření s lesem
12:50 – 13:05 Miroslav Pecha, Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s., – Co dělají lesníci na Křivoklátsku špatně?
13:05 – 13:20 Ing. Robin Ambrož, Ph.D., Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR, Colloredo – Mannsfeld, – Les ekologicky stabilní i výnosový
13:20 – 13:35 Ing. Martin Klewar, Česká akademie zemědělských věd. Komise pro mimoprodukční funkce lesa – Co je špatného na tradičním lesnictví?
13:35 – 13:50 Prostor pro otázky

Legislativa a diskuse
13:50 – 15:00