logo SVOL tisk

PETICE „Nesouhlas se zřízením národního parku Křivoklátsko“ k podpisu

16.2.2022

SVOL považuje vyhlášení NP Křivoklátsko za nedostatečně uvážené a s ohledem na potenciální rizika velmi problematické. Důvody, které jej k tomu vedou, jsou obsaženy ve stanovisku schváleném republikovým výborem v lednu letošního roku. Nyní podporujeme nově vytvořenou petici, která nesouhlasí se zřízením NP Křivoklátsko.

SVOL již v roce 2013 důrazně žádal kompetentní orgány a osoby o přehodnocení přístupu ohledně nutnosti vyhlásit NP Křivoklátsko a upuštění od záměru jeho vyhlášení. V souvislosti s prohlášením nové vlády toto téma opět ožilo.  
Miroslav Pecha, ředitel Lesnického parku Křivoklátsko, o. p. s, uvádí: „Situace kolem možnosti vzniku NP v našem regionu a kroků institucí – vláda, Středočeský kraj, AOPK apod. a také určitě i některých jednotlivců si žádá mimo jiné paralelní kroky, alespoň bazální reakci občanů našeho regionu a potažmo i občanů celé naší země, kterým není Křivoklátsko lhostejné. Věřte, že takových lidí je opravdu nemalý počet. Tou reakcí mám na mysli podpis petice vyjadřující osobní nesouhlas s výše uvedenými aktivitami v našem regionu. Je samozřejmě na každém z vás, jaký postoj k danému tématu zastáváte a jak moc máte chuť být aktivní.“

Nesouhlas se zřízením národního parku Křivoklátsko

PETICE ke stažení ve formátu PDF

Užitečné informace, jak Petici podepsat

  • Zachovejte daný fornát – oboustranná A4. Pokud ale nějaká tiskárna u kohokoliv neumožňuje oboustranný tisk, nevadí, musí ale být vždy v dosahu obě strany, aby lidé věděli, co podepisují.
  • Do kolonky bydliště uveďte obec, číslo popisné a poštovní směrovací číslo
  • Podpis proveďte pouze jednou, i když k vám doputuje stejná petice v jiném čase – platný je pouze jeden podpis.
  • Originální archy je možné poslat na adresu uvedenou pod podpisy na jméno Marian Beke, nebo je můžete přivézt na Křivoklát a předat do ruky panu Pechovi. Nutné jsou originály, scany nelze užít při předání vládě.

Otázky a odpovědi k problematice vyhlášení NP Křivoklátsko, odkazy na fotografie, mapy, hodnotící studie, oficiální dokumenty a další podrobnosti k petici najdete na blogu www.otevrenekrivoklatsko.cz

Přečtěte si, jaký názor má na situaci Ing. Robin Ambrož, ředitel Lesní správy Zbiroh – soukromého lesního majetku v kraji.

Stanovisko SVOL ke zřízení NP Křivoklátsko