ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

43. číslo pravidelného ZPRAVODAJE SVOL k přečtení v PDF

Právě vyšlo nejnovější číslo pravidelného Zpravodaje SVOL. Věnuje se nejnovějším informacím k dění ve SVOL, ale také aktuálitám z lesnicko-dřevařského sektoru a nechybí rozhovory ani pravidelné rubriky.

Pokud neodebíráte Zpravodaj poštou a dáváte přednost čtení v PDF verzi, můžete si ji zdarma stáhnout ZDE.

Z obsahu nejnovějšího čísla vybíráme upozornění na obsah, který SVOL připravuje pro své členy:

Poradenství pro členy SVOL v oblasti náhrad a újem

V rámci poradenské činnosti pro členy SVOL bychom se chtěli do budoucna více zaměřit na otázky týkající se náhrad škod a újem na lese. Jedná se o velmi širokou problematiku, která vyžaduje v řadě případů spolupráci několika specialistů (právníků, soudních znalců).

V praxi se jedná zejména o náhrady škod z odnětí lesa pro výstavbu různých liniových staveb, rozšiřování lomů a jiné komerční aktivity v lesích. Další rozsáhlou oblastí jsou náhrady újmy z důvodu ochrany přírody, kde je nutno vznikající újmu z omezení hospodaření nejprve správně identifikovat a teprve následně lze vyčíslit odpovídající náhradu újmy. Zapomenout nelze ani na škody zvěří, které nabývají na významu v souvislosti s obnovou kalamitních holin po nahodilých těžbách.

Na našich webových stránkách jsme v rubrice Poradna pro majitele lesa aktuálně zveřejnili odpovědi na dotazy k problematice odnětí lesa pro těžbu kamene. K usnadnění výpočtu jakýchkoliv škod a újem vzniklých po účinnosti novely vyhlášky č. 55/1999 Sb. jsme v sekci pro členy aktualizovali tabulky polynomů jednotlivých dřevin pro výpočet tabulkových hodnot lesního porostu. Co se týče náhrad újem z důvodu ochrany přírody, zveřejnili jsme v sekci pro členy podrobný manuál k uplatňování a vyčíslování běžných typů náhrad újem. Se složitějšími, v manuálu neuvedenými případy omezení hospodaření je možno se po vzájemné dohodě obracet na odborného poradce SVOL Ing. Dohnanského.