ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

3. kolo programu PGRLF na podporu lesnictví má novou podmínku

Termín zahájení dalšího kola příjmu žádostí v rámci dotačního programu PGRLF„Investiční úvěry Lesnictví“ určeného obcím a podnikatelům v lesním hospodářství (vlastníkům lesa i dodavatelům lesnických služeb, vč. provozovatelů lesní školkařské činnosti) je avizován na 14. října 2020 v 9:00 hodin. Novou podmínkou je vyloučení žadatelů, kteří v předchozích 12 měsících ve stejném programu uzavřeli úvěrovou smlouvu.

Pokud v předešlých měsících klient již uzavřel smlouvu, do programu Investiční úvěry Lesnictví získá přístup až po uplynutí 1 roku od podpisu.

V programu je nadále s ohledem na kůrovcovou kalamitu rozšířena možnost odpočtu části jistiny úvěru jako podpory v režimu de minimis (strop navýšen z 30 tis. EUR v CZK na 50 tis. EUR v CZK a zároveň max. 50 % z objemu jistiny úvěru; v případě podnikatelů provozujících lesní školkařskou činnost tvoří strop 20 000 EUR).
Příjem žádostí bude zahájen 14. října 2020 v 9:00 hod a ukončen po přijetí 150. žádosti. Žádosti se podávají výhradně elektronicky prostřednictvím formuláře přístupného na webu PGRLF (záložka „Podat žádost“).

Podrobnosti a dokumenty ke stažení získáte ZDE.

„Program Investiční úvěry Lesnictví nám ukázal již v předešlých kolech, že patří mezi zcela nezbytné tituly, které pomáhají českým lesním hospodářům. I z tohoto důvodu jsme se jej rozhodli znovu letos na podzim otevřít a navíc i navýšit kvótu počtu přijatých žádostí na 150,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

„Tento program reaguje na poptávku o podporu ze strany lesních hospodářů, kteří se zabývají odpovídajícími činnostmi spojenými s lesním hospodářstvím, lesní školkařskou činností, nebo jsou například vlastníky lesa. Věříme, že tímto programem rozšíříme možnosti dalšího ekonomického růstu českých hospodářů,“
doplňuje předseda představenstva PGRLF, Vladimír Eck.

Klientům se doporučuje, aby se s programem detailně seznámili předem na našich webových stránkách, nebo využili pro více informací níže uvedené kontakty:
• infolinka úvěrového a analytického oddělení: 727 946 538
• E-mail: info@pgrlf.cz
• IT podpora: helpdesk@pgrlf.cz