logo SVOL tisk

Vyhlášeno 3. kolo příjmu žádostí o dotaci na projekty rozvoje venkova

8.1.2024

Dne 4. 1. 2024 schválil ministr zemědělství Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027 (dále jen „Pravidla“), pro 3. kolo příjmu žádostí. Příjem žádostí bude probíhat prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 30. dubna 2024 od 8:00 hodin do 21. května 2024 do 18 hodin.

3. kolo příjmu žádostí je vyhlášeno pro tyto intervence: Technologické investice v lesním hospodářství (záměry A, C, a D), Investice do lesnické infrastruktury, Technologie snižující emise GHG a NH3, Vodohospodářská opatření v lesích, Neproduktivní investice v lesích, Přeměna porostů náhradních dřevin a Investice do nezemědělských činností.

Finanční objem, v němž budou po příjmu žádostí doporučeny projekty k další administraci, je u jednotlivých intervencí předběžně stanoven následovně:

Intervence

Alokace (Kč)

35.73 – Technologické investice v lesním hospodářství

373 437 500

36.73 – Investice do lesnické infrastruktury

956 000 000

37.73 – Technologie snižující emise GHG a NH3

1 195 000 000

40.73 – Vodohospodářská opatření v lesích

74 547 800

43.73 – Neproduktivní investice v lesích

93 294 800

44.73 – Přeměna porostů náhradních dřevin

181 835 900

45.73 – Investice do nezemědělských činností

597 500 000

Celkem

3 471 616 000

Konečná částka může být upravena podle stavu aktuálního kurzového přepočtu.

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu v sekci Strategický plán 2023–2027.