ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Poradenská a vzdělávací činnost

Pilířem činnosti SVOL je poradenská činnost členům a pořádání odborných seminářů a exkurzí  pro vlastníky a správce lesa. První odborné akce, zpočátku vyhrazené pouze členům, začal SVOL organizovat již v roce 1995. Součástí odborného vzdělávání jsou exkurze a pochůzky po obecních, ale i soukromých, lesních majetcích organizovaných celostátně či v rámci regionálních organizací SVOL. Cenným pramenem poznání jsou exkurze po lesních majetcích v zahraničí.
Našim členům nabízíme také posouzení odborné úrovně a ekonomických výsledků hospodaření na lesním majetku a možnost využití služeb webové poradny.

Informace z odborných akcí uskutečněných v r. 2022

Informace z odborných akcí uskutečněných v r. 2021

 

Informace z odborných akcí uskutečněných v r. 2020

Informace z odborných akcí uskutečných v r. 2019

Seminář "Hospodaření na lesním majetku obce v období klimatických změn" ve spolupráci se Sdružením místních samospráv - 3. 6. 2019, Jihlava, 17. 6.2019 Kostelec nad Černými lesy

Seminář "Škody zvěří na lesních porostech - výpočet, vymáhání" - 5. 6. 2019, Kostelec nad Černými lesyprezentace lektora

Z tiskové konference SVOL - 22.8.2019, Země živitelka, České Budějovice

Publikace "Proč a jak v lese hospodařit"

Správná lesnická praxe v pěstební a těžební činnosti, příručka pro vlastníky lesů do 50 ha

Praktická pomůcka pro hospodaření shrnující zásady správné lesnické praxe. Vedle legislativních požadavků na lesní hospodaření obsahuje také popis způsobu provádění jednotlivých pěstebních a těžebních činností v lese a shrnutí všech aktuálních možností k získání finanční podpory či příspěvků na hospodaření v lesích.

Obrázek

Informace z odborných akcí uskutečných v r. 2018

  • participace na odborném semináři MERCATA LES s.r.o. - 14. - 15. 2. 2018, Třebíč
  • odborná exkurze "Hospodaření u Vojenských lesů a statků, divize Horní Planá", "Hospodaření u Cisterciáckého opatství Vyšší Brod - 29.-30. 5. 2018
  • odborná exkurze „Příklady dobré praxe z uplatňování PRV
    a výměna zkušeností s hospodařením v lesích v období klimatických změn
    na příkladech z východních Čech“ v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov - 28.-30. 8. 2018

Informace z odborných akcí uskutečných v r. 2017

  • terénní seminář "Herbicidy a další opatření pro zajištění lesních kultur - nové trendy, 4. pokračování" ve spolupráci se společností Orlík nad Vltavou s. r. o a L. E. S. CR - 20. 6. 2017, Olšičky u Sobědraže - sborník
  • seminář "Nový zákon o přestupcích a odpovědnost za újmu ve vazbě na hospodaření v lesích" - 17. 10. 2017, Tři Věžičky, Střítež u Jihlava - prezentace lektora

Informace z odborných akcí uskutečných v r. 2016

Finanční podpory zaměřené na les a krajinu

Ucelený souhrn finančních nástrojů péče o lesy a krajinu zahrnující podpory dostupné z různých dotačních programů. Pro vlastníky lesa připravil SVOL ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov. Vydalo MZe ve spolupráci se SVOL, březen 2016, ISBN 978-80-7434-285-1.

Obrázek

Informace z odborných akcí uskutečných v r. 2015

Informace z odborných akcí uskutečných v r. 2014