ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Poradenská a vzdělávací činnost 2014-2015

Pilířem činnosti SVOL je poradenská činnost členům a pořádání odborných seminářů a exkurzí  pro vlastníky a správce lesa. První odborné akce, zpočátku vyhrazené pouze členům, začal SVOL organizovat již v roce 1995. Součástí odborného vzdělávání jsou exkurze a pochůzky po obecních, ale i soukromých, lesních majetcích organizovaných celostátně či v rámci regionálních organizací SVOL. Cenným pramenem poznání jsou exkurze po lesních majetcích v zahraničí.
Našim členům nabízíme také posouzení odborné úrovně a ekonomických výsledků hospodaření na lesním majetku a možnost využití služeb webové poradny.

Informace z odborných akcí uskutečných v r. 2014

Informace z odborných akcí uskutečných v r. 2015