ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Kalendář akcí 2019-2020

24.9.2020 Konference SVOL "Lesy, voda, dřevo = naše budoucnost", Pelhřimov, KD Máj
4.9.2020 Střelecké přebory o pohár předsedy SVOL, Písek
8.7.2020 Republikový výbor SVOL, Rytířsko
18.6.2020 Členská schůze regionu SVOL Vysočina, Jaroměřice n. Rokytnou
17.6.2020 Členská schůze Jihočeského regionu SVOL, Bílý dům, Písek
10.6.2020 Členská schůze Karlovarského regionu SVOL, Žlutice
13.-15.5.2020 Exkurze Plzeňského regionu SVOL do severních Čech - ZRUŠENO
23.4.2020 Konference SVOL "Lesy, voda, dřevo = naše budoucnost", Pelhřimov, KD Máj - PŘESUNUTO na JINÝ TERMÍN
15.4.2020 Členská schůze Jihočeského regionu SVOL, Bílý dům, Písek
1.4.2020 Moderovaná diskuse doc. Janem Pokorným a Richardem Podstatzkým "Bez lesů nebude voda - bez vody nebude les" s hudebním doprovodem Věry Martinové, veletrh Silva Regina, Brno - ZRUŠENO
19.3.2020 Členská schůze regionu SVOL Vysočina, Obora Jaroměřice n. Rokytnou - ZRUŠENO
18.3.2020 Členská schůze Jihočeského regionu SVOL, Bílý dům, Písek - PŘESUNUTO na JINÝ TERMÍN
17.3.2020 Členská schůze Severočeského regionu SVOL, Děčín - ZRUŠENO
12.3.2020 Členská schůze Plzeňského regionu SVOL v Chanovicích, exkurze na pilu Pfeifer
6.3.2020 Členská schůze Východočeského regionu SVOL, Nové Město nad Metují
27.2.2020 Členská schůze Středočeského regionu SVOL, Benešov
26.2.2020 Členská schůze Severomoravského regionu SVOL, Olomouc, ALSOL
25.-26.2.2020 Odborný seminář Mercata Les s. r. o a partneři, Třebíč
13.2.2020 Valná hromada Komory soukromých lesů, Jihlava, Gustav Mahler
29.1.2020 Valná hromada Komory církevních lesů, Praha Břevnov
23.1.2020 Republikový výbor SVOL
4.12.2019 Členská schůze Plzeňského regionu SVOL, Domažlice
14.11.2019 Členská schůze Karlovarského regionu SVOL, Žlutice
13.11.2019 Seminář PLZ kraje - novela LZ, dotace pro vlastníky lesů na zmínění kůrovcové kalamity, Útušice
21.10.2019 Setkání s bývalými činovníky SVOL a Republikový výbor SVOL, Křtiny
18.10.2019 Seminář a diskuse s ministrem zemědělství Lesy versus kůrovec
15.10.2019 SVOL na odborné konferenci Školství 2020
14.10.2019 Revizní komise SVOL, Pelhřimov
8.-10.10.2019 Valná hromada FECOF 2019 v České republice
5.10.2019 SVOL na výstavišti v Olomouci - Oslavy lesa na Floře 2019
2.-4.10.2019 Exkurze SVOL v rámci aktivit CSV - Příklady dobré praxe z uplatňování PRV a výměna zkušeností s hopodařením v lesích na příkladech ze středních Čech" - lesní majetek Jerome Colloredo-Mannsfed, CHKO Brdy
18.9.2019 Seminář "Trh s lesními a zemědělskými pozemky v Česku a jejich oceňování" - pořádá Ing. Radek Zádrapa, Ph.D., Praha
17.9.2019 Seminář "Trh s lesními a zemědělskými pozemky v Česku a jejich oceňování" - pořádá Ing. Radek Zádrapa, Ph.D., Vsetín
6.9.2019 Přebory SVOL v loveckém pětiboji o putovní pohár předsedy SVOL, Písek, střelnice Provazce
26.-31.8.2019 Exkurze SVOL do Finska
26.7.2019 Jednání v Kolegiu ministra zeměděství - návrh druhého opatření obecné povahy
25.7.2019 Republikový výbor SVOL, Vysoké Chvojno
13.7.2019 ČT 24 - Sucho ničí borovice. Jejich kořeny nedosáhnou k vodě
9.7.2019 ČT1 - Události v regionech - Pětina smrkových lesů v Orlických horách je letos vážně ohrožena kůrovcem
27.6.2019 Setkání lesníků Vysočiny, Vilémov
24.6.2019 Jednání zástupců SVOL ve věci finanční pomoci majitelům lesa - MZe
26.6.2019 Debata pro TV Zemědělec Boj s kůrovcovou kalamitou a udržitelné hospodaření v lesích
24.6.2019 Úvodní jednání zástupců SVOL, MZe a MŽP ve věci novelizace náhradové vyhlášky č. 335/2006 Sb.
20.6.2019 Jednání zástupců SVOL ohledně metodiky k ZZVZ v lesnictví ze zástupci MMR
17.6.2019 Hospodaření na lesním majetku obce v období klimatických změn - seminář SVOL a SMS ČR zejména pro starosty obcí, Kostelec n. Černými lesy
12.6.2019 Pěstování sadebního materiálu pro zalesnění kalamitních holin - seminář LESCUS, lesní školka Nová Role u Karlových Varů
6.6.2019 Republikový výbor SVOL, Pelhřimov
5.6.2019 Škody zvěří na lesních porostech - výpočet a vymáhání - seminář SVOL, Kostelec n. Černými lesy
3.6.2019 Hospodaření na lesním majetku obce v období klimatických změn - seminář SVOL a SMS ČR zejména pro starosty obcí, Jihlava
28.-30.5.2019 Exkurze pro členy Plzeňského regionu SVOL
16.5.2019 Veřejné slyšení k petici "Zdravé a prosperující lesy", Senát PČR
9.-10.5.2019 Exkurze pro členy regionu Vysočina
25.4.2019 Konference SVOL, Pelhřimov
4.4.2019 Členská schůze Severomoravského regionu SVOL, Olomouc
28.3.2019 Členská schůze Plzeňského regionu SVOL, Rokycany
26.3.2019 Členská schůze Jihomoravského regionu SVOL, Babí lom
21.3.2019 Republikový výbor SVOL, Luka nad Jihlavou
20.3.2019 Členská schůze Jihočeského regionu SVOL, Písek - Bílý dům
19.3.2019 Členská schůze regionu Vysočina, Luka nad Jihlavou
12.3.2019 Členská schůze Severočeského regionu SVOL, Děčín
12.3.2019 Členská schůze Karlovarského regionu SVOL, Žlutice
8.3.2019 Členská schůze Východočeského regionu SVOL
26.2.2019 Členská schůze Středočeského regionu SVOL
19.2.2019 Veřejné slyšení v Poslanecké sněmovně k petici "Zdravé a prosperující lesy pro příští generace"
13.2.2019 Meziresortní koordinační jednání ke kalamitní situaci v lesích v kolegiu ministra, MZe Praha
5.2.2019 Valná hromada Komory SL, Jihlava
24.1.2019 Ustavující schůze spolku SVOL- komora církevních lesů v ČR, z. s., Olomouc
22.1.2019 Republikový výbor SVOL, Praha, MZe
4.12.2018 Členská schůze Plzeňského regionu
16.-17.10.2018 Dreiländertreffen 2018, Olomouc
11.10.2018 Jednání SVOL s ministrem zemědělství, MZe Praha
9.-10.10.2018 4. medzinárodná konferencia vlastníkov a obhospodarovatelov lesa na Slovensku "Lesy pre spoločnost", Košická Belá
4.10.2018 Jednání SVOL s ministryní financí, MF Praha
3.10.2018 Tisková konference SVOL, Praha - "Nestátní vlastníci lesů čelí hrozbě zániku, obracejí se o pomoc na Evropský parlament"
3.10.2018 Republikový výbor SVOL, Praha
25.9.2018 Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Senát - řešení kůrovcové kalamity
IX.-XI. 2018 Sociální zemědělství - Praktické semináře a exkurze na sociální farmy pro podporu sociálního zemědělství/podnikání v ČR - pořádá ASZ s Celostátní sítí pro venkov
12.9.2018 Seminář ÚZEI - "Podpora lesního hospodářství z PRV, 2014-20, národní dotace" - Šumperk
6.9.9.2018 Seminář ÚZEI - "Podpora lesního hospodářství z PRV, 2014-20, národní dotace" - Liberec
4.9.2018 Jednání SVOL s ministrem zemědělství, MZe Praha
31.8.2018 Mimořádná schůze předsednictva SVOL, Kněžičky
28.-30.8.2018 Exkurze SVOL po lesních majetcích východních Čech
25.8.2018 Den Českého lesa, zaniklá sklárna Křížová Huť
21.8.2018 Jednání SVOL s ministrem zemědělství, MZe Praha
7.8.2018 Republikový výbor SVOL, Pelhřimov
25.7.2018 1. jednání společné platformy odborníků pro řešení aktuálních lesnických problémů zaměřené na druhovou skladbu lesů, FLD ČZU v Praze
23.7.2018 3. pracovní jednání ke kalamitní situaci v lesích ČR v Kolegiu ministra zemědělství
20.7.2018 Jednání na MZe k zajištění chemických prostředků na asanaci kůrovce
12.7.2018 Jednání SVOL s novým ministrem zemědělství, MZe Praha
25.6.2018 Jednání k vypořádání připomínek k NV 30/2014, MZe Praha
22.6.2018 Jednání k novele Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin a zásad pro poskytování dotace, MZe
21.6.2018 2. jednání hlavních odborných partnerů k nastavení procesní a věcné součinnosti krajů při přešení kůrovcové kalamity - v Kolegiu ministra zemědělství
13.6.2018 Předsednictvo SVOL, Pelhřimov
31.5.2018 Jednání na Úřadu vládu ČR ve věci řešení kůrovcové kalamity za účasti premiéra
29.5.2018 Republikový výbor SVOL - MZe, Praha, jednání v Kolegiu ministra zemědělství - řešení kůrovcové kalamity
29.-30.5.2018 Seminář Sdružení lesních školkařů "Současné trendy v umělé obnově lesa“, Hrubá Voda
29.-30.5.2018 Exkurze SVOL "Hospodaření u Vojenských lesů a statků, divize Horní Planá, Hospodaření u Cisterciáckého opatství Vyšší Brod"
23.-24.4.2018 XVII. Konference SVOL, Třebíč - pozvánka, přihláška
22.3.2018 Členská schůze regionu Vysočina - penzion Medličky
20.3.2018 Členská schůze Východočeského regionu - Nové Město n. Metují
20.3.2018 Členská schůze Karlovarského regionu - Žlutice
14.3.2018 Členská schůze Středočeského reigonu - Kondrac
8.3.2018 Členská schůze Plzeňského regionu - Hrádek u Sušice
7.3.2018 Členská schůze Jihočeského regionu - Bílý dům, Písek
6.3.2018 Seminář ÚZEI "PRV 2014-2020, národní dotace" - Tábor
6.3.2018 Členská schůze Severočeského regionu - Děčín
27.2.2018 Seminář ÚZEI "PRV 2014-2020, národní dotace" - Olomouc
27.2.2018 Valná hromada Komory SL - Jihlava
14.-15.2.2018 Odborný seminář spojený s přátelským posezením - Třebíč
23.1.2018 Republikový výbor SVOL - Pelhřimov