ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Zpravodaj č. 38 - Užitečné informace (nejen) pro nestátní vlastníky lesů

Nejnovější vydání Zpravodaje SVOL se věnuje především tématu čerpání mimořádného finančního příspěvku státu finančního na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018. Kromě úvodního článku, který shrnuje náročnou cestu SVOL k tomuto úspěchu, kdy se nestátní vlastníci lesů vůbec poprvé dostávají k reálné finanční pomoci státu, naleznete ve Zpravodaji také praktické informace, jak při podávání žádosti postupovat.

Rubrika z regionu se tentokrát věnuje Plzeňskému kraji. Ten je z "pohledu čísel" třetím krajem v pořadí co do rozsahu kůrovcové kalamity a hospodaření ve zdejších lesích významně ovlivňuje také fakt, že sousedí s NP Šumava.

Velký rozhovor poskytl Ing. Miroslav Pacovský, člen předsednictva SVOL.

Další články se věnují např. kalamitě jmelí v našich lesích, palčivým otázkám kolem myslivosti, právním radám aj.

Zpravodaj si můžete otevřít ZDE.