ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Zásady správné praxe při umělé obnově lesa - informace (nejen) pro drobné vlastníky lesů

Při manipulaci se sadebním materiálem před výsadbou i při jeho vlastní výsadbě v lese je nutno dodržovat některé zásady, které jsou nezbytným předpokladem pro úspěšné ujmutí i následné odrůstání tohoto sadebního materiálu. Zejména pro drobné vlastníky lesa, ale například i pro sezónní brigádníky, jsme proto připravili stručný přehled zásad správné praxe, zvlášť při často podceňované manipulaci se sadebním materiálem (zcela chybný postup je označen červeným přeškrtnutím příslušného snímku).

Jarní sázení je sice v plném proudu, na podzim však čekají na zalesnění další rozsáhlé holiny a tak se praktický návod může hodit.

Techniku provádění výsadby si lze připomenout rovněž ve videu zde. Pro zájemce o podrobnější informace k dané problematice je zde k dispozici výtah nejdůležitějších ustanovení ČSN 482116 (Umělá obnova lesa a zalesňování).

A.    Doprava a vykládání sadebního materiálu (SaMa)

 

Obrázek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K dopravě SaMa je nutno použít vhodný dopravní prostředek (uzavřený se zatemněním nebo vybavený plachtou). Vrstva SaMa nesmí překročit 60 cm, u stropu prostředku musí být mezera (jinak hrozí zapaření nebo přehřátí SaMa).

Obrázek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SaMa musí být vykládán a přenášen k založišti šetrným způsobem, aby nedošlo k poškození kořenů nebo nadzemní části.

B.    Založení sadebního materiálu na ploše výsadby

Obrázek

SaMa nesmí být ponechán na ploše bez založení do půdy (při teplém počasí dochází k zaschnutí jemných kořenů již po cca 5 min.).

Obrázek

SaMa nesmí být založen (skladován) přímo ve vodě nebo silně podmáčené půdě.

Obrázek

Je nutno vybrat vhodné místo pro založiště SaMa. Ideální je vlhké závětrné místo se zastíněním (vývratiště stromu, místo pod korunami stromů), vhodné je zakrytí klestem. Doba založení nesmí překročit 1 týden, před založením je vhodné rozvázat svazky SaMa a rozprostřít kořeny. Kořenové krčky SaMa musí být překryty min. 5 cm vrstvou zeminy.

Obrázek

Kořenový systém SaMa musí být vždy chráněn (i v zastřešeném založišti). Doba skladování zde nesmí překročit 3 týdny. Důležitá je pravidelná kontrola výskytu plísní a stavu pupenů SaMa (přípustné je narašení SaMa douglasky a jedle obrovské).

Obrázek

SaMa nesmí být založen ve více vrstvách nad sebou bez proložení jednotlivých vrstev vlhkou zeminou.

C.    Příprava na výsadbu sadebního materiálu

Obrázek

Není přípustné ponechat svazky SaMa na ploše výsadby s nechráněnými kořeny.

Obrázek

Kořeny SaMa nelze ponechat nechráněné ani krátkodobě (např. při předkopání jamek s následným roznosem SaMa - hrozí zaschnutí kořenů).

Obrázek

Dno použitých nádob musí trvale pokrývat vlhká zemina (popř. vlhký mech, rašelina nebo písek  - k zamezení vysychání kořenového systému).

Obrázek

Do nádoby lze vkládat pouze odpovídající množství SaMa (při jeho vytahování nesmí docházet k poškozování kořenového systému).

Obrázek

Kořeny přesahující rozměr jamky, popř. odřené nebo jinak poškozené kořeny, lze zkrátit pouze ostrým nástrojem ve směru kolmém na osu kořene (např. sekeromotykou na čerstvém pařezu). Kořenový systém lze zkrátit max. o 25 % jeho objemu.

D.    Technika výsadby sadebního materiálu jamkovou sadbou

Obrázek

Strhnout drn o rozměrech jamky až na minerální zeminu (nesázet do drnu, humusu nebo rozdrcených těžebních zbytků).

Obrázek

Prokopat celý profil jamky, vybrat případné kameny, useknout a odstranit překážející kořeny.

Obrázek

Upravit povrch jamky dle architektoniky kořenového systému (např. u SaMa smrku vytvořit uprostřed jamky kopeček zeminy).

Obrázek

Svisle vložit SaMa, rozložit jeho kořeny dle přirozené architektoniky, přidat trochu humusu z okolí jamky a zasypat kořenový systém minerální zeminou.

Obrázek

Za současného přidržování SaMa přiměřeně přišlápnout zeminu v jeho okolí.

Obrázek

Zkontrolovat pevnost zasazení SaMa – při přiměřeném zatažení za terminální výhon nesmí jít SaMa vytáhnout.

Obrázek

Zdrsnit povrch jamky překrytím sypkou zeminou nebo mulčem (např. obráceným drnem) k zamezení vysychání jamky.

Mohlo by vás zajímat: VIDEO vyhledávání a zpracování kůrovcových stromů