ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

TK SVOL na výstavě Země živitelka: Kůrovec nekončí a pomoc bude dál nutná

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů uspořádalo v den zahájení 46. ročníku výstavy Země živitelka tiskovou konferenci "Kůrovcová kalamita v lesích - nové informace a souvislosti". Těšila se zájmu předních médií, konferenci vysílalo v přímém přenosu zpravodajství České televize i televize Seznam.

SVOL prostřednictvím konference znovu upozornil, že kůrovcová kalamita bude pokračovat a na obnovu lesů nestátní vlastníci budou v roce 2020 potřebovat od státu sedm miliard korun. "Trh se dřevem se prakticky zhroutil a některé sortimenty, například vláknina, jsou prakticky neprodejné," uvedl předseda SVOL František Kučera s tím, že jiné typy zpracovaného dříví se prodávají dokonce pod výrobními náklady. "Někteří hospodáři se nebudou kvůli nedostatku peněz schopni se o lesy starat."

Tiskové konference se zúčastnili také Kamil Kupec, jednatel Městských lesů Dačice (tamní smrkové porosty jsou zcela zničeny kůrovcem), docent Pavel Cudlín z Ustavu ochrany lesů a myslivosti a profesor Luděk Šišák z České zemědělské univerzity v Praze - jejich prezentace jsou k dispozici zde.

Kůrovcové kalamitě se ve svém projevu na Zemi živitelce věnoval i prezident republiky Miloš Zeman, který vyzval v boji s kůrovcem k "použití zdravého rozumu" a vymezil se proti přetváření hospodářských lesů v divočinu (jako příklad uvedl Šumavu).

Z tiskové konference SVOL:

Peníze pro nestátní vlastníky lesů (Vypadá to jasně, ale … není)

Nestátní vlastníci lesů (SVOL sdružuje soukromé, obecní a církevní majetky o celkové rozloze 20 % všech lesů v ČR) jsou kvůli historicky nejrozsáhlejší kůrovcové kalamitě a dalším dopadům klimatických změn v mimořádně obtížné situaci.

MZe připravilo návrh nové podpory pro vlastníky nestátních lesů, podpora byla schválena EK počátkem srpna. Nutná výše podpory za r. 2018 činí dle propočtů SVOL i firmy pověřené MZe 3,2 mld. Vláda však schválila pouze 2,5 mld.

1,5 mld. by mělo být vyplaceno v r. 2019, 1 mld. v r. 2020 (po vyhodnocení situace). „Podporu přicházející po dlouhých měsících vyjednávání vítáme, bohužel je však nedostatečná a nejsou zatím vyřešena pravidla pro vyplácení těchto prostředků,“ uvádí předseda SVOL František Kučera. „Podmínkou je přijetí novely zákona o lesích, administrace podpory prostřednictvím krajských úřadů… Odhadujeme, že první žádosti bude možné podat v listopadu a na čerpání peněz bude kriticky málo času.“

Kůrovcová kalamita přitom zdaleka nekončí. V návrhu státního rozpočtu na rok 2020 je v kapitole MZe navrženo navýšení pouze o částku 1 mld. (z toho na lesy 700 mil. Kč!)
Ve státním rozpočtu chybí finanční podpora nutná na zmírnění následků sucha a kůrovcové kalamity v r. 2020 vyčíslená odborníky z oboru lesnictví opakovaně na minimálně 7 mld. Kč (6,63 mld. Kč). „Před SVOL je celá řada dalších klíčových jednání, nestátní vlastníci nemohou z vlastních prostředků následky kůrovcové kalamity financovat a v mnohých případech lze pokračující existenci jejich hospodaření označit za ekonomický zázrak.“

Aktuálně z legislativy

Stávající podpory (příspěvky na hospodaření v lesích, PGRLF a PRV) jsou nastaveny na standardní podmínky hospodaření a neodrážejí kalamitní situaci (pouze vybrané dotační tituly – z důvodu velké administrativy a složitosti však některé nejsou přístupné pro drobné majitele lesů, umožňují čerpání různému spektru žadatelů (nejsou vázány na vlastnictví lesa), nebo jsou určeny i pro státní lesy.

Změna zákona o pobytu cizinců – účinná od 31.7.2019, umožňuje mimořádné pracovní vízum na dobu 1 roku s možností opakování, připravuje se nařízení vlády a program, který by měl pomoci přivést do Česka pracovní síly ze zahraničí. Navrhované nařízení vlády a Program jsou však nastaveny pouze na zaměstnance z Ukrajiny. SVOL doporučuje návrh nařízení rozšířit i o další země, alespoň v rámci Evropy: Srbsko, Bělorusko, Černá Hora, Moldavsko. Do Programu se lez přihlásit pouze již s konkrétním zaměstnancem – překážka pro majitele lesů, kteří jsou převážně malými a středními podniky. V rámci Programu lze udělit mimořádné vízum 1500 cizincům (nejen do lesnictví, ale i zemědělství a potravinářství).

Výjimka ze zákona o veřejných zakázkách v době kalamity – SVOL vnímá neochotu o tom jednat. Netýká se jen státních lesů, veřejnými zadavateli jsou např. i obce a jejich příspěvkové organizace. Podle zákona o zadávání veřejných zakázek není nutné postupovat pouze v době krizového řízení.