ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

TK k novele zákona o myslivosti - MZe se vydalo správnou cestou, ale nesmíme zůstat stát

Nedostatky novely zákona o myslivosti, která byla schválena vládou na konci června, přiměly poprvé v historii ČR ke společnému postupu vlastníky, sedláky, lesníky i ochránce přírody. Celkem 8 významných organizací seznámilo média (a jejich prostřednictvím veřejnost) se svými stanovisky a motivací ke vzájemně koordinovanému postupu na tiskové konferenci 14.7.2020. Za SVOL vystoupil jeho místopředseda Ing. Richard Podstatzký Thonsern (předseda Komory soukromých lesů).

Většina organizací má k vládní novele zákona o myslivosti celou řadu připomínek, navzdory různému zaměření však deklarují schopnost konsensu a plán i nadále vystupovat ve věci myslivosti jednotně. Organizace zastupují vlastníky více než poloviny honebních pozemků v ČR. Zásadní námitkou k novele je především fakt, že zvěř bude ničit obhospodařované porosty ať už zemědělské nebo lesní a vlastníci se nemohou účinně bránit ani řádně uplatňovat škody.

Organizace, které se zúčastnily tiskové konference:

  • ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR (ASZ ČR)
  • SDRUŽENÍ VLASTNÍKŮ OBECNÍCH A SOUKROMÝCH LESŮ (SVOL)
  • ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY (ČSOP)
  • PRO SILVA BOHEMICA (PSB)
  • ČESKÁ SPOLEČNOST ORNITOLOGICKÁ (ČSO)
  • HNUTÍ DUHA (HD)
  • SPOLEK VLASTNÍKŮ HONEBNÍCH POZEMKŮ (SVHP)
  • SVAZ VLASTNÍKŮ PŮDY (SVP)

Předseda Komory soukromých lesů ve svém vystoupení označil postup MZe za správnou cestu, připomněl však, že na této „cestě nemůžeme zůstat stát a je potřeba postupovat dál a pracovat.“

Obrázek

Fakt, že se osm organizací, jejichž zájmy nejsou ve všech bodech totožné, vystupuje ve věci myslivosti ve vzájemném konsensu, označil za důležité. „Všichni společně deklarujeme, že nám na přírodě záleží a téma myslivosti je nyní mimořádně aktuální a má velkou vážnost,“ uvedl Richard Podstatzký. „Současný stav v krajině je v souvislosti s hospodařením se zvěří neúnosný. Majitelé lesních pozemků se domnívají, že právo myslivecky hospodařit by mělo být více spjato s vlastnictvím. Pokud ať už lesník, nebo zemědělec hospodaří v krajině myslivecky, má to daleko větší motivaci škodám předcházet, než když na pozemcích myslivecky hospodaří třetí osoba. V době kůrovcové kalamity, kdy mnoho porostů prochází obnovou, je nesmírně důležité ochránit mladé sazenice stromů, aby vynaložené investice nepřišly vniveč a podařilo se obnovit lesy pro příští generace. Krajinu je potřeba vnímat v souvislostech a konkrétně myslivost je nutné pozvednout na hospodářskou funkci, a nikoliv pouze zájmovou. Hospodaření se zvěří v krajině má totiž daleko vyšší princip, zvěř krajinu ovlivňuje a je důležité k tomu přistoupit stejně zodpovědně jako k hospodaření s lesy, zemědělskou půdou, vodou napříč celou krajinou… Majitel lesních i zemědělských pozemků musí mít právo a možnost předcházet škodám prostřednictvím vlastniho mysliveckého hospodaření. Aby toto vlastnické právo nebylo omezováno, je třeba snížení minimální výměry u honiteb vlastních na 250 ha a tím umožnit majitelům pozemků hospodařit se zvěří! Tato změna by umožnila přímý výkon práva myslivosti právě těm vlastníkům, kteří se o hospodaření v krajině aktivně zajímají a jsou zpravidla ve svém hospodaření na lesních i zemědělských pozemcích nejvíce postihování vznikajícími škodami zvěří. Požadavek SVOL nezasahuje do společenstevních honiteb, které by měly dále stejnou minimální výměru 500 ha.“

Stanovisko dalších organizací k problematice myslivosti najdete v podrobné tiskové zprávě ZDE.