ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

EDIT: SVOL vyzval nestátní vlastníky lesů k pomoci Ukrajině. Kde najdete souhrnné INFO

Vedení SVOL odsuzuje válku v Ukrajině jako bezprecedentní útok ze strany Ruska na svrchovanost země, který ohrožuje životy lidí, mír v Evropě a dopadne i na lesnicko-dřevařský sektor.

"Česká republika má historicky velmi špatné zkušenosti s šířením nenávisti a despotismu, je proto na místě, abychom my všichni dle svých možností podpořili hrdinský ukrajinský národ," vyzývá předseda SVOL Jiří Svoboda a pokračuje směrem ke členům SVOL a dalším nestátním vlastníkům lesů: "Lesní družstvo obcí se sídlem v Přibyslavi odsouhlasilo finanční dar 2 mil. Kč velvyslanectví Ukrajiny na pořízení vojenské techniky nezbytné pro obranu. Každá koruna a každá pomoc se počítá. Někteří z vás nemohou přispět finančně, ale mohou třeba nabídnout příchozím ukrajinským občanům pracovní uplatnění nebo dočasné ubytování."

Krizový štáb vlády se rozhodl informace co nejvíce centralizovat, aby byly operativně dostupné pro co nejširší okruh všem potřebným. Za tím účelem byl vytvořeno Národní asistenční centrum pomoci Ukrajině (NACPU), které shromažďuje všechny druhy nabídek - www.nasiukrajinci.cz

Pro finanční pomoc bylo zřízeno již několik veřejných sbírek. Pokud byste chtěli poskytnout dar přímo ukrajinské ambasádě, zde je kontakt:

Velvyslanectví Ukrajiny v ČR
Ch.de Gaulla 29
Praha 6
č. účtu  304452700/0300 v ČSOB
Ekonom Velvyslanectví Ukrajiny v ČR, tel: 778151211

Pro potřeby koordinace činnosti krizového štábu vlády se na SVOL obrátilo Ministerstvo zemědělství s žádostí o následující informace:

  • Jaký očekáváte výpadek pracovních sil v rámci vašeho profesního uskupení/ podniku v důsledku odchodu pracovníků ukrajinské státní příslušnosti na základě povolávacích rozkazů? Počet, z toho kvalifikovaných a nekvalifikovaných
  • Kolik pracovních míst jste připraveni – schopni – ochotni nabídnout příchozím ukrajinským občanům (předpoklad zásadní převahy žen), jaká je potřeba pracovních sil u vašich členů? Počet, z toho kvalifikovaných (jak) a nekvalifikovaných
  • Jakému množství příchozích, kterým  můžete/chcete pro nadcházející sezonu nabídnout pracovní uplatnění v rámci vašich členů/podniků, jste ochotni/připraveni nabídnout v té souvislosti dočasné ubytování? Počet, z toho počet ubytovacích míst pro jednotlivce a pro rodiny (v případě příchozích žen lze předpokládat potřebu ubytování spolu s jejich dětmi popř. dalšími rodinnými příslušníky – seniory)

Jde o prvotní informaci pro potřeby nejbližšího jednání krizového štábu zítra, v úterý 1.3.2022, prosíme tak o zaslání nejpozději v průběhu dnešního večera na e-mail info@svol.cz a vaclav.lidicky@mze.cz

Link na informace k problematice zaměstnávání v gesci MZe