ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Senát podpořil Lesnickou výzvu II a vyzval vládu k výplatě kůrovcové škody minimálně 7 miliard

Lesnická výzva II, prostřednictvím které profesní organizace lesnicko – dřevařského sektoru, poukázaly na alarmující ekonomické dopady kůrovcové kalamity za období 2018-2020, které jsou odhadovány na téměř 100 miliard korun, získala podporu v Senátu.

Senát na plenární schůzi ve středu 9. června přijal usnesení k Lesnické výzvě II. v tomto vyznění (finální znění se teprve připravuje):

Senát:

  • podporuje informace obsažené v LESNICKÉ VÝZVĚ II, která poukazuje na dlouhodobé finanční problémy způsobené dopady sucha a kůrovcovou kalamitou,
  • vyzývá ministerstvo financí a ministerstvo zemědělství, aby zajistily výplaty náhrady škod způsobených kůrovcovou kalamitou v roce 2020 v minimální výši 7 mld. Kč,
  • žádá vládu ČR, aby podpořila uvolnění těchto finančních prostředků pro vyřešení aktuálních problémů v lesním hospodářství.
  • pověřuje předsedu Senátu zaslat toto usnesení předsedovi vlády ČR, ministryni financí a ministru zemědělství.

Senátor Petr Šilar, předseda podvýboru pro zemědělství, výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, ve svém vystoupení například uvedl: „Proč vznikla LESNICKÁ VÝZVA II? Proto, že ministerstvo financí v letošním roce do rozpočtu neuvolnilo požadovaných tehdy v našem usnesení 5 až 7 miliard korun na likvidaci škod za rok 2020. Je tam nula. V rozpočtu ministerstva zemědělství je nula. Proto vznikla tato výzva, která má v prvé řadě pomoci ministerstvu zemědělství, abychom společně tlačili nejenom na vládu, ale především na ministerstvo financí, aby ještě teď vzali v potaz, že lesy potřebují naši pomoc.“
A mimo jiné pokračoval: „Podle kvalifikovaného odhadu je dopad kůrovcové kalamity na lesní hospodářství v ČR, za rok 2018 až 2020, 98 miliard Kč. Kůrovcem bylo napadeno zhruba 81 milionů kubíků dřeva, což je téměř dvojnásobek průměrné těžby. Aktuální odhad plochy k zalesnění je dnes 110 tisíc hektarů. Na tuto plochu je zapotřebí zhruba 700 milionů kusů sazenic, což přesahuje trojnásobek dosavadní roční produkce sazebního materiálu. Z těchto důvodů je potřeba lesníkům pomoci. Přestože je covid, přestože jsou další politické události, volby a tak dále.“

Podrobnosti o cílech Lesnické výzvy II a také její celé znění naleznete pod odkazem ZDE.