ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za r. 2019 - AKTUALIZACE

Příjem žádostí o příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019 byl zahájen v úterý 21. 7. 2020 a bude probíhat do 18. 9. 2020.

Předmětem příspěvku je jehličnaté dříví z nahodilých těžeb, jehož objem žadatel prokazuje doklady z roku 2019 - účetními či daňovými doklady o těžbě, soustřeďování, odvozu či prodeji dříví, smlouvami o prodeji dříví nebo pracovními lístky za těžbu nebo soustřeďování dříví provedené vlastními zaměstnanci. Neakceptuje se smlouva o darování dříví (darovací smlouva). Neakceptuje se pracovní lístek v případě provedení prací žadatelem svépomocí.

Příspěvek je poskytován jednou sazbou 398 Kč/m3. Žádost musí žadatelé sestavovat v modulu pro žadatele, který po předání dat žádosti umožní žádost vytisknout a s požadovanými podpisy a přílohami ji doručit příslušnému krajskému úřadu.

Žádosti se povinně vyhotovují v prostředí formulářové aplikace (tzv. modulu) pro žadatele - viz následující odkaz http://eagri.cz/public/app/MpZ/Gui. Při zakládání nové žádosti o tento příspěvek je nutné vybrat žádost v programu Ln.2020.

Žadatelům je k dispozici e-mailová adresa prispevky-kurovec@mze.cz a po dobu příjmu žádostí rovněž telefonická infolinka 221 815 031 (v provozu od pondělí do pátku od 8 do 15 hod).

Metodická příručka pro žadatele je k dispozici ZDE.

Zásady programu naleznete TADY.

Vzor formuláře žádosti

Zdroj: MZe