ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Příjem žádostí o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v roce 2020 spuštěn

Nestátní vlastníci lesů mohou od 30. 8. podávat své žádnosti o finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity.

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v NESTÁTNÍCH lesích za rok 2020, byly schváleny v minulém týdnu – dokument ke stažení zde a byla zveřejněna výzva k podávání žádostí o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v NESTÁTNÍCH lesích za rok 2020.
V zásadách je uvedena sazba kompenzací 383 Kč/m3, ta ovšem může, a s ohledem na objem vládou schválených financí na tento účel, bude krácena.

Dle informací náměstka ministra zatím nebylo rozhodnuto o tom, jaký podíl z částky 3,6 mld. bude určen na kompenzace pro nestátní lesy a jaký pro státní lesy.
Příjem žádostí o příspěvek bude probíhat od 30. 8. do 15. 10. 2021.

V souladu se schválenými zásadami mají krajské úřady prostor na vydání rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku a rozhodnutí o částečném poskytnutí finančního příspěvku do 31.12.2022, což může znamenat i reálný posun výplaty žádostí u krajských úřadů s velkým objemem administrovaných žádostí (zejména Vysočina a Jihočeský kraj).
Žádosti se vyhotovují on-line v tzv. modulu pro žadatele (program Ln.2021), který je k dispozici od 30.8.2021 na webových stránkách MZe pod tímto odkazem.

Žádost musí být poté doručena na příslušný krajský úřad také písemně (osobním podáním nebo v elektronické podobě (datovou zprávou).

Náš tip pro vlastníky:
Metodickou příručku pro žadatele o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v NESTÁTNÍCH lesích za rok 2020 (program Ln.2021) najdete ZDE.

SVOL je zatím výsledkem jednání o výši příspěvku za rok 2020 velmi zklamán. Podrobné stanovisko naleznete v tiskové zprávě. Podpora ze strany státu za toto období je rekordně nízká, navzdory tomu, že rok 2020 znamenal naopak mimo jiné rekordně vysokou nahodilou těžbu a hluboký propad cen dřeva na trhu.