ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Přehled možností zaměstnávání zahraničních pracovníků v lesnictví v roce 2021

Koncem loňského roku zorganizovalo Ministerstvo zemědělství webinář "Zajištění zahraničních pracovníků v zemědělství, potravinářství a lesnictví - příprava na rok 2021".

Videozáznam z webináře a prezentace přednášejících jsou k dispozici pod tímto odkazem:

http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/zahranicni-pracovnici/uskutecnil-se-webinar-zajisteni.html

Ze strany gestorů jednotlivých programů (Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo vnitra) byly sděleny základní podmínky a náležitosti příslušných procesů podání žádostí.
Vedle toho bylo v rámci semináře zdůrazněno, že z hlediska zajištění pracovníků pro příští pěstitelskou sezónu je klíčové zažádat si o zahraniční pracovníky včas a žádosti předkládat garantům se všemi potřebnými náležitostmi.
Rovněž bylo doporučeno využívat spíše přímé zaměstnávání jednotlivými firmami, které může v případě např. zhoršení epidemiologické situace apod. zajistit snadnější proces vyřízení jednotlivých žádostí.

Přehled možností zaměstnávání zahraničních pracovníků v zemědělství, potravinářství a lesnictví od 1.1.2021 naleznete podrobně rozpracovaný ZDE.