ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Nový videoseriál SVOL "Lesník je odborník" - 1. díl Demonstrační objekt majetku Teplice nad Metují

SVOL navazuje na úspěšné video projekty z loňského roku. Novinkou pro letošní rok je na našem kanálu YouTube seriál "Lesník je odborník", který přibližuje hospodaření na demonstračních objektech v nestátních lesích. První díl z DO Borek na městských lesích Teplice nad Metují byl zveřejněn 28. dubna a průběžně budou přibývat další.

Úvodní video z demonstračního objektu Borek zahrnuje především ukázky úspěšné umělé i přirozené obnovy velkoplošných holin vzniklých po větrné kalamitě v roce 1988, a také velkoplošné realizace účinné ochrany proti škodám zvěří zraňováním kůry na stromech tvořících kostru porostu.

Podívat se můžete ZDE

 

Obrázek

Přečtěte si víc o demonstračních objektech a záměrech video seriálu "Lesník je odborník":

Již v roce 2001 provedl Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) na základě zadání Ministerstva zemědělství výběr cca 100 potenciálně vhodných lokalit pro založení 1 až 3 demonstračních objektů (DO) v rámci každé přírodní lesní oblasti (PLO).

Smyslem těchto demonstračních objektů je podchytit typické lesní hospodaření v daných podmínkách, tj. podrostní, násečný, popř. i holosečný hospodářský způsob (zejména v přirozených borových oblastech a lužních lesích) nebo výběrný, případně umožnit jejich vzájemné porovnání z různých hledisek. Současně se předpokládá využití demonstračního objektu pro potřeby lesnické i nelesnické veřejnosti (exkurze a celoživotní vzdělávání, studium a provozní praxe studentů, lesní pedagogika a popularizace lesnického oboru).

Od té doby bylo již založeno několik desítek těchto demonstračních objektů, z toho některé také na nestátních lesních majetcích. Informace o všech dosud zpracovaných DO jsou veřejně přístupné na http://www.uhul.cz/nase-cinnost/demonstracni-objekty/demonstracni-objekty.

V loňském roce byly z podnětu SVOL ve spolupráci s ÚHÚL založeny tři nové demonstrační objekty v nestátních lesích, konkrétně na lesním majetku města Teplice nad Metují (DO Borek), města Trutnov (DO Hajnice) a Lesního družstva obcí Vysoké Chvojno (DO Vysoké Chvojno). V letošním roce je naplánováno další rozšíření sítě nestátních demonstračních objektů, přičemž při jejich výběru je samozřejmě zvažován i průběh kůrovcové kalamity v daném regionu.

Na uvedené aktivity bude počínaje letošním rokem navazovat propagace trvale udržitelného hospodaření na nestátních lesních majetcích, mimo jiné i prostřednictvím již založených demonstračních objektů demonstračních objektů. Za tím účelem postupně SVOL natáčí vzdělávací videa s podtitulem „Lesník je odborník“ určená primárně pro odbornou lesnickou veřejnost, která budou průběžně zveřejňována na sociálních sítích SVOL a budou využívána i při jiných vhodných příležitostech (výstavy, konference atd.). Celkem bude v letošním roce natočeno 6 těchto videí na lesních majetcích: Městské lesy Teplice nad Metují, Městské lesy Trutnov, Lesní družstvo obcí Vysoké Chvojno, Lázeňské lesy Karlovy Vary, J. Colloredo-Mannsfeld, Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze.

Odborným garantem a autorem scénářů jednotlivých videí tohoto seriálu je odborný poradce SVOL Ing. Tomáš Dohnanský.

Seriál "Lesník je odborník" není jediným video projektem, který SVOL realizuje v tomto roce. Chystají se i další díly seriálu "Tak se z lesa ozývá", tentokrát zaměřené na jednotlivé nejdůležitější ekosystémové funkce lesa, které vlastníci prostřednictvím svého majetku poskytují celé společnosti.

Náš tip: Odebírejte videa na YouTube kanálu SVOL