ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Celostátní konference „Kůrovcová kalamita… České lesnictví na rozcestí?“ přinesla důležité podněty

V září se uskutečnila v Národním zemědělském muzeu – Zámek Ohrada lesnická odborná konference pod záštitou ministra zemědělství. SVOL postřednictvím vystoupení svých zástupců upozornil na závažnou situaci nestátních vlastníků lesů, připomněl nutnost další podpory ze strany státu a znovu otevřel otázku dotací na plochu v budoucnosti.

Konference proběhla jako široká diskuzní platforma, k níž přizvali organizátoři celou škálu odborných lesnických organizací a subjektů. Významná byla účast Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů, České lesnické společnosti i Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti. Odborným garantem konference byl Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.
Druhý jednací den absolvovali účastníci venkovní exkurzi v porostech Lesů ČR – LS Vodňany, v lokalitě revíru Slavětice (Všeteč) a v porostech Lesů města Písku.
Celkem se zúčastnilo konference 92 účastníků a hostů, v čele s vedením resortu Mgr. Patrikem Mlynářem a ředitelů obou lesních státních podniků – Lesů ČR, s. p. a VLS, s. p.

Složení širokého spektra účastníků konference od soukromých majitelů přes správy obecních lesů a lesní družstva až po úředníky krajských úřadů ovlivnila bohužel opatření proti šíření Covid 19, kdy se nemohlo zúčastnit konference padesát účastníků ze slovenské Únie regionálních sdružení nestátnych vlastníkov lesov Slovenska.

Konference měla za cíl zahájit širokou odbornou diskuzi o následcích kalamity a hledání postupů včetně systémových řešení při obnově lesních porostů v ČR. Základní anotace konference řešila tyto otázky:

Obrázek

  • Probíhající kalamita, způsobená celkovým oslabením lesních porostů, nedevastuje pouze ceny dřeva, ale celé lesní hospodářství v České republice.
  • Jaká je budoucnost našeho lesního hospodářství? Jak zamezíme ztrátě smrkových porostů?
  • Jaká lesnická, ekonomická a celospolečenská opatření je nutno prosazovat, aby bylo možné zajistit nové porosty na současných kalamitních plochách?
  • Budou mít lesní hospodáři dostatek prostředků v dalších deceniích na ochranu přirozeně obnovovaných i nově uměle založených lesních kultur?

Příspěvky přednášejících i diskuze při jednání i v kuloárech konference daly pouze částečné odpovědi na tyto základní otázky. Všem zúčastněným je jasné, že jde o dlouhodobý proces, který úzce souvisí s celkovou hospodářskou situací naší země, nedostatkem pracovních sil i s přístupem laické veřejnosti k lesnickému oboru a obnově našich lesů. Účastníci konference rovněž volali po systémovém řešení následné finanční podpory péče o založené kultury, která bude velmi náročná.

Vystoupení Radomíra Charváta, člena předsednictva SVOL

„Při jednání i závěrech konference zaznělo mnohokráte konstatování, že lesníci si vždy s kalamitami poradili, je třeba ovšem ctít jejich odbornost – jak při jejich práci, tak při prosazování legislativy. Rovněž lesníci nesmí rezignovat na rychlou obnovu hospodářských lesů. Důležitým byl také závěr jednání konference, ve kterém se organizátoři zavazují k uspořádání setkání s novináři a politiky a jejich seznámení s příspěvky a výstupy konference za účasti některých přednášejících. Významná je spolupráce mnoha lesnických subjektů, které se spojily při organizaci této významné lesnické akce. Bylo všemi stranami konstatováno, že ve spolupráci nad tímto tématem budou pokračovat,“ konstatuje organizační garant konference Ing. Václav Kinský.

Obrázek

Na programu konference bylo také vystoupení jednatele Městských lesů Písek Ing. Václava Zámečníka (a rovněž exkurse na tomto majetku)

„V prezentaci jsem ukazoval vývoj kalamitních těžeb od roku 2014 s návazností na klesající průměrné zpeněžení dřeva. Naproti tomu stoupající náklady na obnovu a následnou péči o mladé porosty. Byli jsme zvyklí z tržeb za prodané dřevo financovat veškerý chod naší správy a odvádět přiměřené nájemné vlastníkovi, městu Písek. To znamená, že jsme obnovovali lesy, udržovali lesní cesty, opravovali hajnice, rozvíjeli příměstské lesy, zadržovali vodu v lese a pořádali spoustu sportovních i jiných akcí. Nyní bez dotací a příspěvků neuděláme téměř nic. Stáváme se závislí na vypsaných pravidlech pro příspěvky, které kolikrát neodpovídají našim potřebám. Je pro mě nepřestavitelné, že přijdu za starostkou s informací, že jsem si půjčil 10 mil. Kč a příští rok zase, ale za pět let to určitě vrátím. Já musím hospodařit tak, aby pronajatý lesní majetek nepřinášel ztrátu.
Kůrovcové miliardy jsou pomoc pro zpracovatele, ti nemají důvod narovnávat ceny. Stát by měl garantovat minimální ceny, zejména u vlákninových a energetických sortimentů. Přece není možné prodávat 30% sortimentů pod výrobní náklady. 1m3 dřeva, který roste 100 let, nemá hodnotu jednoho oběda nebo krabičky cigaret.      
Úloha SVOL při vyjednávání kompenzací je zásadní a nenahraditelná. Velký dík patří všem, kteří se na tom podíleli.
O dotacích na hektar hovořím již několik let. Připomínám je při každé příležitosti. Říkám, dejte nám peníze na plochu a můžete zrušit velký aparát na SZIF. Určitě ty prostředky využijeme účelněji. Věřím, že na ně dojde.“


Obrázek

Mohlo by vás zajímat: Seriál rozhovorů s vlastníky lesů na YouTube kanál SVOL.