ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Výroční zasedání majitelů soukromých lesů v Jihlavě

Ve čtvrtek 17. března proběhne v jihlavském Hotelu Gustav Mahler valná hromada majitelů soukromých lesů, kteří jsou sdruženi ve SVOL.

Jednání zahájí radní kraje Vysočina pro oblast zemědělství, lesního a vodního hospodářství Josef Matějek. Osobně se zúčastní také náměstek ministra zemědělství pro úsek lesního hospodářství Jiří Novák a náměstek ministra životního prostředí a ředitel sekce ochrany přírody a krajiny Tomáš Tesař.

O čem budou s vlastníky lesů diskutovat? Především o centralizaci vyplácení příspěvků na hospodaření v lesích zpět na Ministerstvo zemědělství, o financování lesních hospodářských plánů, novelizaci zákona o lesích a naplňování evropského nařízení, kterým se stanovují povinnosti hospodářským subjektům uvádějícím na trh dřevo a výrobky ze dřeva.

Zástupce resortu životního prostředí bude interpelován ve věci změny hranic  pěti evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000, k němuž došlo rozhodnutím Evropské komise na základě intervence nevládního sdružení Arnika. Ze strany Ministerstva životního prostředí zřejmě došlo k nedostatečně kvalifikované argumentaci pro vysvětlení změn a bohužel i k informační bariéře směrem k dotčeným vlastníkům. Na pořadu dne bude také příprava metodického pokynu Ministerstva životního prostředí k vydávání závazného stanoviska orgánů ochrany přírody ke schválení lesních hospodářských plánů. Příprava pokynu se vleče již druhým rokem a navzdory příslibům předchozího vedení ministerstva ke vstřícnému postoji směrem k vlastníkům lesů dosavadní jednání nepřinesla téměř žádný posun.