ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Pravidla pro 2. kolo PRV 2014-2020 jsou schválena

10.2.2016 v 16:20

Pravidla pro 2. kolo PRV 2014-2020 jsou schválena

9.2.2016 schválil ministr zemědělství Pravidla pro žadatele platná pro 2. kolo příjmu žádostí z PRV 2014-2020. Kromě operací 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin a 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin navazují… [Celý článek]


Valná hromada Komory soukromých lesů 25.2.2016

29.1.2016 v 7:59

Valná hromada Komory soukromých lesů 25.2.2016

25. února se uskuteční v jihlavském hotelu Gustav Mahler valná hromada SVOL-komory soukromých lesů v ČR. Valnou hromadu zahájí předseda Komory Tomáš Czernin zprávou o činnosti spolku za uplynulý rok. S výzvami, kterým budou čelit… [Celý článek]


Společné jednání vlastníků lesů s náměstkem ministra

24.1.2016 v 14:02

Společné jednání vlastníků lesů s náměstkem ministra

20. ledna se konalo za účasti náměstka ministra pro lesní hospodářství  Mgr. Patrika Mlynáře pravidelné zasedání republikového výboru SVOL. Jedním z hlavních bodů programu bylo řešení problematiky lesních cest, které neslouží přístupu… [Celý článek]


Lesnictví v ČR ztratilo dvě významné osobnosti

18.1.2016 v 1:58

Lesnictví v ČR ztratilo dvě významné osobnosti

V závěru uplynulého roku a na počátku roku letošního odešly dvě významné osobnosti, které se zasloužily o rozvoj nestátního lesnictví v České republice.20. prosince 2015 zemřel ve věku nedožitých 90 let JUDr. Richard Belcredi, potomek… [Celý článek]


PF 2016

31.12.2015 v 7:24

PF 2016

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů děkuje všem svým členům, partnerům a kolegům za přízeň a spolupráci v uplynulém roce. Do nového roku Vám přejeme pevné zdraví a mnoho pracovních a osobních úspěchů. Ing. František… [Celý článek]


Jak vyplnit podíl ve SVOL v konsolidační tabulce

18.12.2015 v 14:56

Jak vyplnit podíl ve SVOL v konsolidační tabulce

Od 1. 1. 2016 jsou všechny obce povinny vyplňovat dle vyhlášky Ministerstva financí č. 312/2014, o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu) tzv. seznam účetních jednotek patřících do dílčího… [Celý článek]


Zpracování doporučených opatření pro EVL finišuje

14.12.2015 v 16:50

Zpracování doporučených opatření pro EVL finišuje

V závěru roku Agentura ochrany přírody a krajiny zintenzívnila práce na souhrnech doporučených opatření pro evropsky významné lokality v České republice (SDO). Na jednáních  se SVOL bylo… [Celý článek]


Zpravodaj č. 27

11.12.2015 v 23:21

Zpravodaj č. 27

V aktuálním čísle Zpravodaje pro vlastníky, správce a přátele lesa přinášíme aktuální zhodnocení vlivů sucha v roce 2015 na lesní porosty v České republice. Odborníci z Lesní ochranné služby, útvaru Výzkumného ústavu lesního hospodářství… [Celý článek]