ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

SZIF zveřejnil informace o žádostech 8. kola PRV - Jak dál postupovat?

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) zveřejnil výsledky žádostí k 8. kolu Programu rozvoje venkova (PRV). Žadatelé už vědí, jestli jejich žádost postupuje, tedy zda byla doporučena k další administraci, případně zůstává v roli náhradníka.

Celkem bylo doporučeno nebo doporučeno jako náhradníci 2 024 žádostí. Největší zájem byl o pořízení lesní techniky a investice do zpracovatelských provozů.

O podzimní kolo PRV byl velký zájem. Příjem žádostí probíhal od 8. do 29. října 2019 a celkem bylo zaregistrováno 2 381 žádostí na celkovou částku téměř 3 miliardy korun. Doporučeno k další administraci je 1 789 žádostí, dalších 235 je v kategorii Náhradník. Nedoporučeno zůstalo 350 žádostí. 7 žádostí o dotaci bylo vyyřazeno z administrace z důvodu jejich stažení ze strany žadatele. Tyto přehledy jsou k dispozici na webových stránkách www.szif.cz u jednotlivých operací. Žádosti, které dále postupují, jsou ve výši 2,5 miliardy korun.

Podzimní kolo PRV bylo zaměřeno na investice do potravinářských a lesnických podniků, projekty na diverzifikaci příjmů zemědělců, vzdělávání i projekty spolupráce. Největší zájem projevili žadatelé o pořízení lesnické techniky a technologie a investice do zpracovatelských provozů. Nejvíce žádostí obdržel SZIF, který je administruje, v brněnském regionu, velký zájem byl dále v Jihočeském kraji.

Ti, jejichž žádosti „pokračují“ dále (kategorie Doporučen a Náhradník), budou následně dokládat přílohy k Žádosti o dotaci. V případě jednoduššího cenového marketingu je termín do 7. ledna 2020, pokud žadatel realizuje výběrové/zadávací řízení, termín na doložení příloh je do 18. února 2020.

SZIF na projektová opatření PRV za programové období 2014–2020 doposud vyplatil přibližně 13,7 miliardy korun.

V případě dotazů je možné obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím telefonního čísla: 222 871 871 nebo e-mailu: info@szif.cz.