ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Senát schválil novelu lesního zákona

K rychlejšímu a snazšímu boji s kůrovcovou kalamitou má pomoci lesní novela, kterou dnes schválil Senát. Zavede mimo jiné pravidla pro příspěvky soukromým vlastníkům lesů na jejich obnovu. Senátoři předlohu poslali k podpisu prezidentovi navzdory kritice změn mysliveckého zákona. Převážil názor, že horní komora by měla vlastníkům lesů umožnit čerpání peněz co nejrychleji.

„Po dlouhých dvou letech intenzivního jednání SVOL na různých politických platformách je toto konečně hmatatelný výsledek,“ konstatuje Petr Skočdopole, místopředseda SVOL a předseda Komory církevních lesů. „Máme samozřejmě radost, protože se nestátní vlastníci lesů dostanou k první reálné hmotné pomoci. Záměrně říkám první, protože jednak kalamita rozhodně nekončí a jednak je potřeba zasadit se o výplatu kompenzací za rok 2019 a roky další, kdy bude situace v lesích dále kritická a které budou klíčové pro obnovu vzniklých holin. Je tedy zřejmé, že náš úkol zdaleka nekončí.“

Kritizovaná úprava mysliveckého zákona se dostala do vládní novely až ve Sněmovně, bez hlubší diskuse s dotčenými stranami. Předpokládá, že myslivecké úřady by určovaly plán mysliveckého hospodaření v honitbách místo jejich majitelů a myslivců. Snaha omezit počty přemnožené spárkaté zvěře je vítaná, nicméně navrhované změny jsou byrokratické, omezují práva vlastníků honiteb i myslivců, ale jejich korekce v Senátu v rámci projednávané novely zákona o lesích by znemožnila přístup vlastníků lesů k podpoře na boj s kůrovcem v letošním roce. Senátoři proto schválili novelu zákona ve znění přijatém v Poslanecké sněmovně.

Novela počítá s tím, že opatření podporující boj s kůrovcem budou moci nově stanovit ministerstvo zemědělství, krajské úřady a obce s rozšířenou působností. Opatření by měla okamžitou platnost, projednávána by byla následně. Stát by například mohl udělit výjimky pro kácení v nedostatečně vzrostlém lese. Novela také upřesňuje povinnosti odborných lesních hospodářů.

Ministerstvu dává novela právo udělovat výjimky pro použití sazenic v případě nedostatku vhodného pěstebního materiálu. Žádat o ně bude moci vlastník lesa. Nedostatek materiálu však vždy bude muset doložit Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. Ministerstvo má mít podle předlohy také možnost, podobně jako krajské a obecní úřady, opatřením obecné povahy zakázat lidem vstup do lesů kvůli jejich bezpečnosti. Zákaz by mohl platit až tři měsíce a mohl by být ještě prodloužen.

Sněmovna v předloze zakotvila zákaz privatizace státních lesů. Netýkalo by se to například směny lesů nebo prodeje ve veřejném zájmu. Omezit by se také mělo odvážení těžebních zbytků tam, kde lesy nemají dostatek živin.

Připravujeme podrobnosti

(ČTK, red)