ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Poslanci schválili novelu zákona o lesích. Nyní je řada na senátorech

Tisková zpráva

Pelhřimov dne 16. 9. 2019 - Do Senátu nyní míří novela zákona o lesích, kterou v pátek 13. září schválila Poslanecká sněmovna. Přijetí novely je nezbytným předpokladem pro finanční podporu nestátním vlastníkům lesů na zvládnutí následků současné kůrovcové kalamity. Nestátní vlastníci lesů proto schválení novely v Poslanecké sněmovně vítají a věří, že senátoři a následně i prezident nebudou přijetí novely bránit.

Vláda na svém zasedání 30. července schválila dotační program na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích pro nestátní vlastníky lesů a z vládní rezervy vyčlenila na tento účel 2,5 miliardy korun s tím, že v letošním roce by mělo být vyplaceno 1,5 miliardy, zbytek po vyhodnocení situace v příštím roce. Zákonný rámec pro výplatu této podpory ale poskytne až schválení právě projednávané novely zákona o lesích.

"Náš odhad je, že první žádosti budou moci vlastníci lesů podat nejdříve začátkem listopadu," konstatuje předseda SVOL Ing. František Kučera. "Samozřejmě za předpokladu, že se projednávání novely v Senátu nezdrží nebo nedojde k nějakým jiným komplikacím. V Senátu se setkala s podporou petice SVOL za zdravé a prosperující lesy. Věříme, že i nyní senátoři nás podpoří a podají pomocnou ruku. Situace v lesích souvisejících s kůrovcovou kalamitou a dalšími dopady sucha je mimořádně náročná a v historii nemá obdoby. Jde o čas - nestátní vlastníci lesů jsou ze zákona povinni zalesňovat a vzhledem k situaci na trhu se dřevem se mnozí z nich nacházejí na prahu ekonomického krachu."

Od nedostatku finančních prostředků se při obnově lesů odvíjí prakticky všechny kroky - nákup sadebního materiálu, mzdy (situace na trhu práce v oboru je nesmírně náročná) a další náklady.

Kromě stanovení pravidel pro finanční příspěvky vlastníkům nestátních lesů k řešení dopadů kůrovcové kalamity novela počítá s tím, že opatření podporující boj s kůrovcem budou moci nově stanovit ministerstvo zemědělství, krajské úřady a obce s rozšířenou působností. Opatření by měla okamžitou platnost, projednávána by byla následně. Stát by například mohl udělit výjimky pro kácení v nedostatečně vzrostlém lese.

Ministerstvu vládní novela dává právo udělovat výjimky pro použití sazenic v případě nedostatku vhodného pěstebního materiálu. Žádat o ně bude moci vlastník lesa. Nedostatek materiálu však vždy bude muset doložit Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. Ministerstvo má mít podle předlohy také možnost, podobně jako krajské a obecní úřady, opatřením obecné povahy zakázat lidem vstup do lesů kvůli jejich bezpečnosti. Zákaz by mohl platit až tři měsíce a mohl by být ještě prodloužen.

"SVOL nesouhlasí plně se vším, co bylo schváleno, ale finanční pomoc vlastníkům lesů je pro nás priorita," doplňuje František Kučera. "Je potřeba si uvědomit, že předložená novela řeší nejnaléhavější problémy a rozhodně nemá ambici komplexně upravit budoucí směřování lesního hospodářství".