ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Odborná způsobilost pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin

Osobám odborně způsobilým k zacházení s přípravky na ochranu rostlin v roce 2011 končí platnost osvědčení, získaných na základě zkoušky z odborné způsobilosti v roce 2006.
Odbornou způsobilost pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin upravuje § 86 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění a vyhláška č. 333/2004 Sb.
Termíny zkoušek, které vyhlásily jednotlivé územní útvary SRS, zkušební řád, zkušební otázky a přihlášku ke zkoušce najdete na webu Státní rostlinolékařské správy.

Možnost vykonat zkoušku odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin nabízí také společnost Mercata Třebíč, s. r. o., ve spolupráci se Státní rostlinolékařskou správou, OBO Tábor – pracoviště Třebíč, v termínech 10.2.2011 a 17.2.2011, kdy je pro zájemce o zkoušku připravena odborná příprava a konzultace za účasti lektorů.