ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Kůrovcová kalamita na jednání sněmovního výboru

V úterý 24. dubna proběhl na půdě Poslanecké sněmovny pracovní seminář s tématem “Kůrovcová kalamita v českých lesích, její dopady a řešení”. Toto pracovní setkání zástupců lesnického sektoru a odborníků proběhlo pod záštitou poslance Vladimíra Koníčka a Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Za SVOL a Komoru soukromých lesů zde se svým příspěvkem vystoupili Richard Podstatzký Thonsern a  Martin Fojt. Jednání se také zúčastnili a svůj názor prezentovali prof. Vladimír Simanov, Lesy České republiky, s. p., zastoupené generálním ředitelem Danielem Szórádem, Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o., zastoupené ředitelem Petrem Skočdopolem, Vojenské lesy a statky, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, Hnutí Duha a Lesnicko-dřevařská komora.

Řešení situace není pouze resortní záležitostí, ale vyžaduje spolupráci resortů především dopravy a financí. Výzva Agrární komory ze dne 5. března t. r. předsedovi vlády Andreji Babišovi, ke které se připojilo i Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR a část církevních lesních majetků, aby s ohledem na kalamitní situaci v českých lesích přijala vláda ČR mimořádná opatření, však zůstala zcela překvapivě bez jakékoliv odezvy!

Zástupci hospodařících subjektů na lesních majetcích, jak státních, tak ostatních, se shodují na prioritních opatřeních, která mohou napomoci v boji s dřevokazným hmyzem a chystají společné memorandum. Pomoc s řešením krizové situace v českých lesích budou hledat u poslanců a senátorů.

Prezentace z uvedeného semináře jsou k dispozici pod tímto odkazem.

Obrázek

Obrázek