ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Dřevěná kniha na půdě Senátu

Vláda České republiky se zachovala jako chytrá horákyně. Projednávání Koncepce Ministerstva zemědělství k hospodářské politice státního podniku Lesy České republiky od roku 2012 dvakrát stáhla z programu (díky vytrvalému úsilí kritiků Koncepce z Asociace českých a moravských dřevozpracovatelů, Hnutí Duha, Sdružení živnostníků v lesním hospodářství, SVOL a dalších) a vyžádala si po ministrovi zemědělství několik změn, mezi jinými zkrácení desetiletého období tendrů na polovinu, realizaci vždy jen na pětině území a povinnost nabídnout pětinu vytěženého dřeva prostřednictvím burzy či aukcí. Systém jako takový, který spočívá v zadání komplexní zakázky na těžební a pěstební práce společně s prodejem dřeva, pro který SVOL Koncepci dlouhodobě kritizuje, však zůstal nezměněn.

Je evidentní, že ani vláda nebyla s návrhem Koncepce spokojena, neboť jej neschválila, ale pouze vzala na vědomí, nicméně svým rozhodnutím dala ministrovi zemědělství pokyn, aby ve spolupráci s ministry financí a průmyslu a obchodu zabezpečil její realizaci.

Diskuse, nebo s ohledem na okruh vystupujících spíše veřejná deklarace podpory Koncepci, se odehrávala i na půdě Parlamentu - 25. ledna v senátním hospodářském výboru a 3. března ve sněmovním zemědělském výboru. Možnost vysvětlit zákonodárcům ve stručnosti oprávněné obavy a  důvody, jež vedou k jinému pohledu na Koncepci, měl zástupce SVOL až na veřejném slyšením pořadaném 4. března Stálou komisí pro rozvoj venkova. Zásadními připomínkami SVOL ke Koncepci jsou: opomíjení sociálního a ekologického pilíře nakládání se státními lesy a nastavení nedostatečných resp. v praxi nereálných kontrolních mechanismů při těžbě a následném prodeji státního dřeva. Předseda pořádající senátní komise Petr Šilar z KDU-ČSL sice slíbil prosazovat námitky ve formě doporučení pro Ministerstvo zemědělství a státní podnik, ale jak budou tyto aktivity účinné ukáže čas.

Vystoupení předsedy SVOL na senátním slyšení je k dispozici zde.