ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Další senátní výbor podporuje petici SVOL

Petice Zdravé a prosperující lesy pro příští generace v Senátu získala podporu senátního Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

S obsahem petice Zdravé a prosperující lesy pro příští generace a konkrétními požadavky petentů seznámili členy výboru František Kučera, předseda SVOL, a Marie Růžková, tajemnice SVOL. Prostřednictvím petice petenti apelují na českou vládu a Parlament ČR ve věci ochrany přírodních a společenských hodnot lesních majetků v ČR. Výbor jednomyslně konstatoval, že petice je důvodná a odsouhlasil návrh stanoviska, který předložil senátor Miloš Vystrčil jakožto zpravodaj uvedeného senátního tisku.

Obrázek

Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí:

- důrazně připomíná, že stát nemůže využívat výsledky hospodaření ve státních lesích zejména pro posilování příjmů státního rozpočtu, neboť tím znemožňuje jejich odpovědnou správu a ochranu,

- důrazně upozorňuje, že současná situace v českých lesích vyžaduje realizaci mimořádných kroků a opatření zejména v oblasti přímé podpůrné ekonomické a odbytové pomoci, v oblasti možného nasazení všech dostupných pracovních sil a prostředků, v oblasti přijáímání rychlých změn zákonných a podzákonných norem a v oblasti činnosti orgánů státní správy ve prospěch vlastníků lesů,

- žádá vládu,  aby při realizaci těchto mimořádných kroků a opatření postupovala koordinovaně a ve spolupráci s vlastníky obecních, círekvních a soukromých lesů,

- podporuje realizaci konkrétních kroků uvedených v usnesení Podvýboru Senátu pro zemědělství.

Podvýbor pro zemědělství:

- doporučuje uvolnění minimální částky 3 mld. Kč na pomoc vlastníkům lesů při zpracování kalamity a opětovném zalesnění pro rok 2019;

- doporučuje vyčlenit adekvátní částky pro roky příští, které budou ještě náročnější na likvidaci následků současné kalamity – ve státním rozpočtu na r. 2020 bude potřeba na obnovu lesů  5 - 7 mld. Kč;

- žádá o součinnost vládu a pomoc všech resortů, tzn. neprodlené plnění opatření přijatých v rámci meziresortních koordinačních jednání k řešení kalamitní situace v lesích, která řídí Ministerstvo zemědělství;

- podporuje přijetí novely zákona o lesích, kdy je mj. třeba upravit odpovědnost vlastníků lesů za škody návštěvníkům – kalamitní situace, možnost ponechávání souší – nestabilní porosty;

- žádá vládu ČR o vydání mimořádného opatření k sadebnímu materiálu v kalamitních oblastech (tzn. umožnit přenos reprodukčního materiálu v rámci ČR, nebo alespoň z hercynské oblasti do karpatské). Kalamitní plochy je vhodné co nejrychleji zalesnit a minimalizovat tak negativní ovlivnění vodního režimu, čím déle zůstanou plochy nezalesněné, o to je obtížnější je zalesnit.

- podporuje změnu dosavadního mysliveckého plánování. Při stanovení stavů zvěře je třeba postupovat podle hodnocení vlivu zvěře na les, aby škody zvěří nebyly zásadním limitem pro úspěšnou obnovu;

- doporučuje v současné kalamitní situaci zrušit výběrová řízení na provádění těžby, asanace a přepravy kůrovcového dříví – lhůty, odvolání apod. ztěžují rychlé a účinné zasahování v napadených.

Mohlo by vás zajímat:

Usnesení Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí naleznete ZDE.

Přepis veřejného slyšení v Senátu najdete TADY.

Usnesení Podvýboru pro zemědělství naleznete ZDE.

Senátoři doporučují vládě: Konejte, nebo přijdeme o lesy

Petice byla projednána na veřejném slyšení v Senátu dne 16.5.2019 - přepis naleznete ZDE.