ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Vlastníte kousek lesa?

  • Udržitelné hospodaření v lesích drobných vlastníků - projekt VÚLHM a ČZU 2021-2023

Cílem projektu je přinést podklady pro zlepšení hospodaření v lesích drobných vlastníků.

Seminář 4.10.2022 v Kunovicích "Postupy hospodaření v malolesích III." - pozvánka
Seminář 7.6.2022 v Hájemství "Postupy hospodaření v malolesích II." - sborník
Seminář 14.7.2021 v Březce "Postupy hospoaření v malolesích I." - sborník

  • Podpora adaptace lesních ekosystémů 2022-2026

Ministerstvo zemědělství spustilo 3. února 2022 nový program pro vlastníky nestátních lesů na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu  za období 2022 až 2026.

V případě zájmu o tento příspěvek je zapotřebí provést co nejdříve ohlášení vstupu do programu v modulu pro žadatele. Podpora se počítá za období od podání ohlášení k příslušnému krajskému úřadu do konce kalendářního roku, za který se přijímají žádosti.

Příjem žádostí za rok 2022 pak bude probíhat od 1. března do 31. května 2023.

Jedná se o určitou formu plošné platby se sazbou finančního příspěvku činí 4,22 Kč/ha/den. Pro získání příspěvku je však žadatel povinen splnit současně řadu podmínek (rámcově).

Více k podmínkám a také užitečné odkazy pro související administrativu

Obrázek

  • Změny finančních příspěvků na hospodaření v lesích od 1. ledna 2022

Přehled změn finančních příspěvků a změny v jednotlivých finančních příspěvcích ZDE.

Metodická příručka MZe k finančním příspěvkům na hospodaření v lesích od 1.1.2022, přehled podporovaných dřevin, vzor ohlášení, vzory žádostí  - vše potřebné naleznete pod tímto odkazem.

  • Finanční podpory v lesním hospodářství ke dni 1. 7. 2022

Přehled nárokových i nenárokových finančních podpor využitelných při hospodaření v lese, a to nejen z resortu Ministerstva zemědělství, ale i Ministerstva životního prostředí, evropských fondů a krajů - pod tímto odkazem.

  • Užitečné materiály pro obnovu lesa:

Praktická pomůcka pro vlastníky lesů -  Počty reprodukčního materiálu lesních dřevin ZDE.

Srovnání vyhlášek č. 456/2021 a č. 139/2004 Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu ZDE.

Pro všechny nestátní vlastníky lesů, kteří pečují o svůj majetek v těžké situaci historicky nejrozsáhlejší kůrovcové kalamity a dalších dopadů sucha, chystá SVOL užitečné materiály ve formě publikací a instruktážních videí. Přihlásit se můžete také na různé semináře a školení.

Mohlo by vás zajímat: Zpráva VÚLHM o aktuálním zdravotním stavu lesů v ČR.

Obrázek

Videa - Péče o lesní majetek

Nejnovější VIDEO: Ochrana proti ohryzu a loupání

Odborný text ZDE.

Ochrana kultur proti klikorohu a hlodavcům

Odborný text najdete ZDE.

Obrana a asanace proti kůrovci

Odborný text:
1. díl - Individuální opatření - ZDE.
2. díl - Hromadná opatření - ZDE.

Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři

Odborný text:
1. díl - Mechanická ochrana terminálního pupene - ZDE.
2. díl - Individuální ochrana celých stromků - ZDE.
3. díl - Chemická ochrana terminálního výhonu - ZDE.

Ochrana proti zvěři oplocením

Odborný text najdete ZDE.

Ochrana proti buřeni

Odborný text:
1. díl - Obecně k ochraně proti buřeni - ZDE
2. díl - Chemická ochrana proti buřeni - ZDE
3. díl - Mechanická ochrana proti buřeni - ZDE

Měření a sortimentace dříví

Odborný text najdete ZDE.

Vyhledávání a zpracování kůrovcových stromů

Odborný text najdete ZDE.

Prořezávka v listnatém lese

Odborný text najdete ZDE.

Obnova kalamitní holiny

Odborný text najdete ZDE.

Umělá obnova lesa

Odborný text najdete ZDE.

Náš tip: Staňte se odběratelem YouTube kanálu SVOL, aby Vám žádné VIDEO neuniklo.

Související články a mnoho dalšího zajímavého obsahu naleznete na komunikačním kanálu www.kouzlolesa.cz.

PUBLIKACE k dispozici

SVOL vydává celou řadu publikací určené pro drobné nestátní vlastníky lesů.

Příručky naleznete v sekci: PUBLIKACE

Obrázek

Kromě velmi přehledné a odborně erudované příručky pro vlastníky lesů do 50 ha "Proč a jak v lese hospodařit", jsou k dispozici například publikace:

Finanční podpory v lesním hospodářství ke dni 5. 3. 2020 - průběžně aktualizováno

Lesní zákon a související předpisy, stav ke dni 1. 1. 2020 aj.