ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

MZe přidalo na mapu ČR nová katastrální území zasažená kůrovcem - Jaká jsou pravidla pro zalesnění?

16.12.2019 v 11:47

MZe přidalo na mapu ČR nová katastrální území zasažená kůrovcem - Jaká jsou pravidla pro zalesnění?

Mininisterstvo zemědělství rozšířilo počet katastrálních území mimořádně zasažených kůrovcem v České republice. Pro takto vymezené zóny bude platit možnost odkladu zalesnění až na pět let a také uvolnění pravidel přenosu sadebního… [Celý článek]


Tisková konference SVOL: Smrk při obnově lesů nelze vynechat

13.12.2019 v 6:46

Tisková konference SVOL: Smrk při obnově lesů nelze vynechat

Smrk ztepilý je dřevinou, která by měla i v obnově lesů po kůrovcové kalamitě hrát důležitou roli. Shodují se na tom nestátní vlastníci lesů, vědci i akademici z oboru lesnictví i představitelé dřevozpracujícího průmyslu. Jejich stanoviska… [Celý článek]


Vlastníci lesů, lesníci a vědci píší ministrovi životního prostředí. Přečtěte si otevřený dopis

6.12.2019 v 12:35

Vlastníci lesů, lesníci a vědci píší ministrovi životního prostředí. Přečtěte si otevřený dopis

Otevřeným dopisem určeným pro ministra životního prostředí Richarda Brabce reaguje SVOL společně s významnými lesnickými institucemi na aktivity Hnutí Duha. Pod dopisem, který byl doručen prostřednictvím datové schránky (v kopii… [Celý článek]


Zpravodaj č. 38 - Užitečné informace (nejen) pro nestátní vlastníky lesů

6.12.2019 v 8:05

Zpravodaj č. 38 - Užitečné informace (nejen) pro nestátní vlastníky lesů

Nejnovější vydání Zpravodaje SVOL se věnuje především tématu čerpání mimořádného finančního příspěvku státu finančního na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018. Kromě úvodního článku,… [Celý článek]


Obavy z douglasky v českých lesích jsou zbytečné

5.12.2019 v 11:52

Obavy z douglasky v českých lesích jsou zbytečné

Douglaska tisolistá rozhodně není nebezpečím pro naše lesy. Její přínosy jsou neoddiskutovatelné, jak prokazují mnohé odborné studie a poznatky získané dlouhodobým výzkumem podporovaným Ministerstvem zemědělství i Ministerstvem životního… [Celý článek]


Výzva MZe k podávání žádosti zveřejněna

29.11.2019 v 8:53

Výzva MZe k podávání žádosti zveřejněna

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo výzvu k podávání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018. Výzva se vyhlašuje v podobě Zásad, kterými… [Celý článek]


Podrobný návod pro drobné vlastníky lesa - jak žádat o příspěvek na zmírnění důsledků kalamity

27.11.2019 v 8:28

Podrobný návod pro drobné vlastníky lesa - jak žádat o příspěvek na zmírnění důsledků kalamity

Pro vlastníky lesů zařízené v lesní hospodářské osnově (o rozloze do 50 ha), kteří nejsou účetní jednotkou, připravilo Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů na základě Zásad pro poskytování finančního příspěvku na zmírnění… [Celý článek]


Informace pro vlastníky lesa - Jak čerpat finanční pomoc od státu

26.11.2019 v 11:40

Informace pro vlastníky lesa - Jak čerpat finanční pomoc od státu

Po dlouhých dvou letech jednání SVOL se první konkrétní mimořádná peněžní pomoc státu nestátním vlastníkům lesů přiblížila na dosah. Přinášíme podrobnosti, jak peníze čerpat. Finanční pomoc na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v… [Celý článek]