ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Publikace

Zpravodaj pro vlastníky, správce a přátele lesa

Archív čísel 2006 - 2019

Odborné publikace

Zájemcům zašleme na základě objednávky, po dohodě je možné vyzvednout také osobně v kanceláři SVOL (tel. 565 324 203, info@svol.cz).

Finanční podpory v lesním hospodářství ke dni 5. 3. 2020

Příručka pro vlastníky lesů
Pro všechny majitele lesů SVOL připravil příručku, která přehledně shrnuje možnosti nárokových i nenárokových finančních podpor využitelných při hospodaření v lese, a to nejen z resortu Ministerstva zemědělství, ale i Ministerstva životního prostředí, evropských fondů a krajů. Ke stažení ve formátu PDF.

Obrázek

Příručku budeme průběžně pravidelně aktualizovat - např. již nyní probíhá příprava novelizace nařízení vlády č. 30/2014 Sb. (předpokládaná účinnost od 1.7.2020), připravují se jednání k příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za rok 2019, Ministerstvo zemědělství plánuje na květen 2020 nové kolo úvěrů z PGRLF, na podzim bude vypsáno další kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova.

Proč a jak v lese hospodařit

Správná lesnická praxe v pěstební a těžební činnosti, příručka pro vlastníky lesů do 50 ha
Publikace byla vydána za finanční podpory Ministerstva zemědělství v rámci realizace projektu SVOL "Za zdravé a prosperující lesy - osvětová a informační kampaň" v r. 2019. Autor: Ing. Tomáš Dohnanský, ISBN 978-80-906022-8-1, brož., počet str. 76. Neprodejné. Zájemcům zašleme oproti úhradě poštovného.

Obrázek

Cílem příručky je přispět k osvětě vlatníků malých lesů a poskytnout jim praktickou pomůcku pro hospodaření shrnující zásady správné lesnické praxe. Vedle legislativních požadavků na lesní hospodaření je proto součástí příručky také popis způsobu provádění jednotlivých pěstebních a těžebních činností v lese a shrnutí všech aktuálních možností k získání finanční podpory či příspěvků na hospodaření v lesích.

Lesní zákon a související předpisy stav ke dni 1.1.2018

Praktický průvodce lesnickou legislativou, vydaný v rámci projektu SVOL "Multifunkční úloha lesů - propagace a osvěta" s fnanční podporou Ministerstva zemědělství.  Autor: JUDr. Ing. Martin Flora, Dr., ISBN 978-80-906022-5-0, brož., počet str. 722. Cena publikace 70 Kč + poštovné. Členové SVOL mají 1 výtisk zdarma.

Obrázek

Publikace obsahuje úplná aktuální znění (k 1.1.2018): zákona o lesích včetně jeho prováděcích vyhlášek,zákona o ochraně přírody a krajiny včetně jeho vyhlášek, zákona o myslivosti včetně jeho vyhlášek,nařízení vlády o poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích,zákona o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu,nařízení EUTR + zákon o uvádění dřeva na trh,vybraná ustanovení přestupkového zákona, trestního a občanského zákoníku, která souvisejí s hospodařením v lese.

Hospodaření v obecních lesích

Příručka pro starosty a zastupitele
JUDr. Ing. Martin Flora, Dr., ISBN 978-80-906022-0-5, brož., počet str. 94. Cena publikace 100 Kč + poštovné.

Obrázek

Co nám poskytuje les

aneb multifunkční úloha našich lesů
Vydáno v rámci projektu SVOL "Multifunkční úloha lesů - propagace a osvěta" s fnanční podporou Ministerstva zemědělství, zdarma, ke stažení.

Finanční podpory zaměřené na les a krajinu

Podpořeno z Programu rozvoje venkova 2014-2020
Vydalo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se SVOL, 2016, zdarma, ke stažení.

Obrázek

Strom utváří klima

Víte, že jeden ha lesa za rok vyčistí transpirací na 5000 m3 vody a převede do vodní páry (klimatizace) 3500 MWh sluneční energie? Věděli jste, že 1 ha hektar lesa vytvoří až 10 tun kyslíku za rok?
Vydáno v rámci projektu SVOL "Multifunkční úloha lesů - propagace a osvěta" s fnanční podporou Ministerstva zemědělství. Leták ke stažení.

Obrázek

Management lesů a jeho význam pro vodu a klimatizaci krajiny

leták ke stažení

Obrázek

Vlastníte kousek lesa?

Pro majitele do 50 ha, leták ke stažení

Obrázek