ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Pro novináře

2.9.2020 TZ - Na podporu lesního hospodářství bude v roce 2020 potřeba 10 miliard
25.8.2020 TZ - Ochrana lužních lesů na lokalitě Soutok: řešením je chránit území se všemi formami udržitelného využívání krajiny, s ohledem na majitele pozemků a občany, kteří v lokalitě žijí
14.7.2020 TZ - Vlastníci, sedláci, lesníci a ochranáři společně k novele zákona o myslivosti
27.5.2020 TZ - Na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za loňský rok je potřeba pro nestátní lesy zajistit 5,2 mld.
19.3. 2020 TZ - Koronavirus a kůrovec
13.2. 2020 TZ - Valná hromada soukromých lesů v Jihlavě
28.1.2020 TZ - Nový stavební zákon nehledí na lesy
12.12.2019 TZ Obnova lesů - Smrk, dřevina prokletá?
31.10.2019 TZ - Senát dal zelenou obnově lesů
16.9. 2019 Tisková zpráva - Novela zákona o lesích, stanovisko SVOL
22.8.2019 Tisková konference SVOL na výstavě Země živitelka: Kůrovec nekončí a pomoc bude dál nutná
31.7.2019 Peníze pro nestátní vlastníky lesů. Pouze část slíbeného, a ještě není nic jisté
18.7.2019 Vlastníci lesů žádají o pomoc premiéra
27.6.2019 Kůrovec jako společník na dovolené
14.6.2019 Rozzlobení senátoři a vláda na tahu
11.6.2019 Nová kampaň SVOL „Kouzlo lesa“ alarmuje veřejnost
29.5.2019 Senátoři doporučují vládě: Konejte, nebo přijdeme o lesy
28.3.2019 Hraběcí rady od státních lesů
19.3.2019 Tisková konference SVOL
20.2.2019 Katastrofa v lesích pohnula poslanci
6.2.2019 Kalamita v lesích dopadne na všechny. Kolik zmizí z mapy lesů?
31.1.2019 Krizovou novelu zákona o lesích projednají poslanci
14.1.2019 Zvedá se vlna solidarity s vlastníky lesů
6.12.2018 Situace lesů je hrozivá. Pomůžou jim poslanci?
2.11.2018 Více než 11 000 lidí podepsalo petici za zdravé a prosperující lesy
22.10.2018 Návrh státního rozpočtu na příští rok je k lesům více než macešský
.10.2018 Podpořte obnovu zdravých a prosperujících lesů – podpořte nestátní vlastníky lesů!
3.10.2018 Nestátní vlastníci lesů čelí hrozbě zániku
18.9.2018 Plošný zákaz úmyslných těžeb dřeva zlikviduje nestátní vlastníky lesů
17.9.2018 Tisková konference SVOL 3.10.2018, Praha: Nestátní vlastníci lesů čelí hrozbě zániku, obracejí se o pomoc na Evropský parlament
23.8.2018 Lesy nutně potřebují pomoc státu
9.8.2018 Budou lesy 50 000 vlastníků na Vysočině obětovány kůrovci?
26.7.2018 Vlastník lesa se nemůže při zvládání kůrovcové kalamity zadlužit
28.6.2018 Vlastníci lesů se ptají: podle jakých pravidel budeme na podzim zalesňovat?
25.5.2018 Diletantství a populismus v boji se suchem nepomůže
3.5.2018 Kůrovec žere lesy, ale vláda nemaká. Proč?
28.2.2018 Rychlejšímu zpracování kalamity brání nedostatek pracovních sil
15.9.2017 Majitelé lesů nesouhlasí s paušálním zákazem těžby
17.8.2017 České lesy zadržují vodu v krajině i bez další certifikace
29.7.2017 Dobré úmysly dláží cestu do pekla
7.5.2017 Myslivost po česku
13.4.2017 Otevřený dopis Jana Kolowrata Krakowského poslancům
5.4.2017 Pro naše děti lesy a vodu, nebo rezervace na kůrovce?Pralesy pro naše děti?, Jakou budoucnost přináší dosavadní vývoj části území Šumavy zahrnuté do souvisejících  národních parků
10.11.2016 Ano náhradě újmy i pro státní lesy, ne novele o národních parcích
1.7.2016 Lesníci diskutují s ochránci přírody o plánu vytvořit velkoplošná bezzásahová území
3.5.2016 Adaptační opatření na změnu klimatu je třeba řešit především v zemědělství
13.4.2016 Co chybí a naopak přebývá v novele zákona o myslivosti
26.2.2016 Trvale udržitelné hospodaření v lesích je zárukou komplexní a efektivní ochrany přírody
17.2.2016 Čeští lesníci požádali firmu IKEA, aby akceptovala systém certifikace zavedený ve většině českých lesů
22.5.2015 Hospodaření v nestátních lesích je přínosem pro celou společnost
20.4.2015 Význam lesů pro společnost a zvýšení jejich konkurenceschopnosti
3.3.2015 Odpovídá výše podpory do lesního hospodářství významu lesů
pro společnost?
21.10.2014 Smrkové porosty v ohrožení
26.8.2014 Revoluční návrh novely zákona o ochraně přírody a krajiny omezí práva obcí nejen v národních parcích, ale i vlastníky pozemků v ZCHÚ
6.6.2014 Projekt AOPK a SVOL ve finále celoevropské ceny Natura 2000
30.5.2014 Přemnožení spárkaté je pro vlastníky lesů černou můrou
24.2.2014 Nový zákon o lesích by měl zvýšit konkurenceschopnost českého lesnictví
26.2.2014 Přírodu dokážou ochránit lidé, kteří s pracují
7.8.2013 Jak je to se zisky vlastníků lesů?
12.4.2013 Kraje mohou situaci velmi jednoduše napravit
25.3.2013 Majitelé lesů požadují přímé platby
21.2.2013 Majitelé lesů podporují přípravu novely zákona o myslivosti
6.6.2012 Vlastnictví lesa nejen zavazuje, ale také opravňuje
16.4.2012 Kam kráčíš, české lesnictví?
8.11.2011 Člověk a obec - ČRo6 7.11.2011
2.11.2011 Starost o rodinné stříbro - Veřejná správa 21/2011
25.10.2011 Hospodaření v NPŠ z pohledu místních samospráv
19.4.2011 Společenskou objednávku by měl zaplatit stát
1.2.2011 Dřevěná kniha prosazována i za cenu zkreslovaných informací
24.1.2011 Tisková konference k Dřevěné knize ministra zemědělství 25.1.2011
22.12.2010 Společná výzva vládě ČR a kompetentním institucím ke koncepci hospodářské politiky Lesů ČR od roku 2012 a situaci v Lesích ČR
7.12.2010 Dřevěná kniha jako koncepce hospodaření se státním lesním majetkem?
2.8.2010 Společný otevřený dopis ministrovi zemědělství
21.7.2010 Ústavní soud doporučil změnu zákona o ochraně přírody a krajiny
19.5.2010 Stanovisko SVOL ke zrušení tendru LČR
14.4.2010 Koho zajímají lesy a český venkov?
25.1.2010 Myslivost a vlastníci lesů
18.2.2010 Stanovisko SVOL k vyhlášenému tendru LČR
3.12.2009 Zdravé lesy pro příští generace
10.10.2009 Lesnictví má budoucnost
20.8.2009 Jak dál na Šumavě?
13.7.2009 Les může omezit škody z přívalových dešťů!
18.3.2009 Lesy nejsou jen zdrojem dřeva, proto by společnost měla ocenit jejich mimoprodukční funkce i finančně.
7.3.2009 S ministrem zemědělství o problémech vlastníků lesů
30.1.2009 Stanovisko SVOL k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně některých zákonů, a zákona, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
19.12.2008 Zemědělcům, lesníkům a ochráncům přírody došla trpělivost se současnou myslivostí
10.12.2008 Středoškoláci by rádi bydleli v dřevěných domech
24.11.2008 Výstava "Zachraňme Šumavu" se přemístila do Olomouce
12.6.2008 Pěstování listnatých porostů a ochrana přírody
29.5.2008 Stanovisko SVOL k církevním restitucím
10.4.2008 O problémech vlastníků lesů s ministrem zemědělství
2.4.2008 Nestátní majitelé lesů na mezinárodním veletrhu Silva Regina
26.9.2007
Indexy cen dříví

 

Zpravodaj pro vlastníky, správce a přátele lesa

rok 2020 číslo 39
rok 2019 číslo 36, číslo 37, číslo 38
rok 2018 číslo 33, číslo 34, číslo 35
rok 2017 číslo 31, číslo 32
rok 2016 číslo 28, číslo 29, číslo 30
rok 2015 číslo 25, číslo 26, číslo 27
rok 2014 číslo 22, číslo 23, číslo 24
rok 2013 číslo 19, číslo 20, číslo 21
rok 2012 číslo 17, číslo 18
rok 2011 číslo 14, číslo 15, číslo 16
rok 2010 číslo 11, číslo 12, číslo 13
rok 2009 číslo 8, číslo 9, číslo 10
rok 2008 číslo 5, číslo 6, číslo 7
rok 2007 číslo 1, číslo 2, číslo 3, číslo 4
rok 2006 pilotní projekt - číslo 0