ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Ostatní

Jaké dokumenty musí společnosti s ručením omezením založené ÚZSC, které nepodléhají ověřování účetní závěrky auditorem, každoročně  v souladu s platnými zákony zakládat ve sbírce listin OR?


Zákon č. 304/2013 Sb. v § 66 ve spojení s § 21a odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, předpokládá, že společnost s ručením omezeným založená územním samosprávným celkem, která nepodléhá povinnosti ověřit účetní závěrku auditorem, bude do sbírky listin ukládat následující periodicky vytvářené dokumenty:

  • řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, a to v rozsahu v jakém byly sestaveny podle § 18 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
  • návrh rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty a jejich konečnou podobu, nejsou-li součástí účetní závěrky,
  • zprávu auditora o ověření účetní závěrky (i v případě, že byla zpracována „dobrovolně“) a
  • zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou a zprávu znalce o jejím přezkoumání.

JUDr. Ing. Martin Flora, Dr.
13.10.2014