ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

PETICE

ZDRAVÉ A PROSPERUJÍCÍ LESY PRO PŘÍŠTÍ GENERACE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

My, níže podepsaní občané České republiky prostřednictvím této petice apelujeme na českou vládu a parlament ve věci ochrany přírodních a společenských hodnot lesních majetků v České republice.

Jsme silně znepokojeni situací v České republice, kde v důsledku pomalého a nepříliš efektivního postupu státu při řešení současné kůrovcové kalamity jsou ohroženy statisíce soukromých a obecních lesních majetků ekonomickou a ekologickou devastací.

Majitelé nestátních lesů sucho a následnou kůrovcovou kalamitu nezavinili, ale nyní čelí obrovským finančním ztrátám, musí bojovat o ekonomické přežití svých rodin, firem, zaměstnanců a živnostníků, o zachování všech funkcí hospodářských lesů, o udržení vody v krajině, o zachování života na venkově.

Žijeme po staletí v kulturní krajině a na její odbornou správu nelze rezignovat. Udržitelné obhospodařování lesů má kladný dopad na biologickou rozmanitost, klima a ochranu lesů. Zároveň je klíčové pro hospodářský rozvoj zejména venkovských oblastí.

Chceme, aby stát vlastníkům lesů pomohl zvládnout aktuální kůrovcovou kalamitu a v odborných záležitostech, zejména při přípravě legislativy, nepodléhal nátlakovým skupinám, které odbornou problematiku ideologizují bez jakékoliv zodpovědnosti.

Vyzýváme proto vládu a Parlament České republiky, aby:

  1. přijímaly taková opatření pro řešení kůrovcové kalamity, která budou pro vlastníky lesů uchopitelná, dosažitelná a efektivní,
  2. vyčlenily dostatečné finanční prostředky ve státním rozpočtu ČR a pomohly vlastníkům lesa překlenout aktuální složitou, ekonomickou, sociální i ekologickou situaci,
  3. posílily pozici lesního hospodářství v rámci Ministerstva zemědělství v návaznosti na rekonstrukci státní správy lesů,
  4. vyjmuly činnosti související s hospodařením v lesích z působnosti zákona o zadávání veřejných zakázek, který dosud brání včasnému zpracování kůrovcové kalamity a omezuje regionální zaměstnanost,
  5. v souladu s Lesnickou strategií EU zahrnuly platby za ekosystémové služby mezi pobídky v oblasti obhospodařování lesů


Děkujeme.

Petiční výbor:
Ing. František Kučera, Skrýšov 77, 393 01 Pelhřimov
Ing. Richard Podstatzký Thonsern, Litenčice 1, 768 13 Litenčice
Radomír Charvát, Nová Ves 65,  517 21 Týniště n. Orlicí
Ing. Marie Růžková, Táborská 1875, 393 01 Pelhřimov

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru.

Kompletní text petice ZDRAVÉ A PROSPERUJÍCÍ LESY PRO PŘÍŠTÍ GENERACE a podpisový arch k této petici je k dispozici zde.

Podpisem petice podpoříte obnovu zdravých a prosperujících lesů.

Podepsaný podpisový arch zašlete poštou na adresu SVOL, K Silu 1980, 393 01 Pelhřimov do 31. 10. 2018.