ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

PETICE - aktuálně k podpisu

Petice SVOL "Za podporu dobrovolného sdružování vlastníků lesů a zajištění trvale udržitelného hospodaření v malolesích i do budoucna", momentálně sbírá podpisy občanů ČR -

sběr podpisů prodloužen do 30. dubna 2022

Cílem je zajištění účinné pomoci ze strany vlády České republiky, Poslanecké sněmovny i Senátu Parlamentu ČR vlastníkům lesů malých výměr úpravou legislativy a finanční podporou podporou jejich dobrovolného sdružování za účelem zajištění trvale udržitelného hospodaření v těchto lesích i do budoucna.

"V České republice je na 290 tisíc vlastníků, kteří vlastní les do výměry 50 hektarů. V 97 % se jedná o lesní majetek do 10 hektarů. Tito vlastníci lesů ve většině případů nemají potřebné kapacity a nejsou schopni realizovat vytěžené dříví na trhu," konstatuje Petice.

V rámci probíhající kůrovcové kalamity zůstali právě vlastníci lesů malých výměr v důsledku nefunkčního modelu státní správy lesů i neefektivního systému činnosti odborného lesního hospodáře prakticky bez jakékoliv pomoci státu při ochraně lesů i následné obnově a výchově lesních porostů.

Přitom i jejich lesy plní rozličné ekologické, sociální a ekonomické funkce využívané širokou veřejností, které lze nejlépe zajistit právě a jen trvale udržitelným lesním hospodařením. Vedle nutnosti podpory biologické rozmanitosti lesů a jejich adaptace na současnou klimatickou změnu u nich nelze opomenout ani potřebu hospodářského rozvoje venkovských oblastí.

Občané ČR prostřednictvím Petice žádají vládu a Parlament České republiky, aby:

  1. Vzaly na vědomí význam obhospodařování lesů malých výměr v souvislosti s klimatickou změnou.
  2. Pro účinnou a efektivní pomoc drobným vlastníkům při obhospodařování jejich lesních majetků (zejména při ochraně proti kůrovci, obnově kalamitních holin a výchově nově založených lesních porostů) urychleně přijaly změnu legislativy umožňující dobrovolné sdružování drobných vlastníků lesů, zejména formou tzv. službových spolků.
  3. Vyčlenily ve státním rozpočtu adekvátní finanční prostředky k nastartování procesu sdružování lesních majetků malých výměr a podpoře jejich činnosti.

Právo petiční vykonává Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (zkr. SVOL), IČ 45035652, se sídlem K Silu 1980, 393 01 Pelhřimov. Osoba oprávněná jednat za organizaci: Ing. Jiří Svoboda, č. p. 364, 591 01 Hamry nad Sázavou.

Plné znění petice ZDE.

Podpisový arch můžete stáhnout k vytištění ZDE.

Pro splnění všech zákonných náležitostí je nutné zaslat podepsané podpisové archy v listinné podobě.

Podpisové archy zasílejte na adresu:
SVOL, K Silu 1980, 393 01 Pelhřimov do 30. ledna 2022 -

sběr podpisů prodloužen do konce dubna 2022!