ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Lesní pedagogika v ČR

ObrázekCo je lesní pedagogika?

Lesní pedagogika je environmentální vzdělávání o lese, vztazích a procesech, které v něm probíhají. Základním principem je předávat tyto informace zábavnou formou prostřednictvím lesního pedagoga přímo v lesním prostředí. Mottem lesní pedagogiky je: "O lese učit v lese". Důraz je přitom kladen na vlastní prožitek účastníků aktivit lesní pedagogiky a poznávání lesa všemi smysly.

Lesní pedagogika představuje les jako nenahraditelnou součást lokálního a globálního ekosystému, ale také jako hospodářský prostor. Přibližuje veřejnosti práci lesníků a zvyšuje povědomí o užitcích, které lesy obhospodařované trvale udržitelným způsobem přinášejí celé společnosti.  Vlastníkům lesů a lesním podnikům přináší možnost prezentace dobrého lesnického hospodaření na majetku, ale také seznamovat veřejnost s povinnostmi vlastníka lesa a činnostmi v lese zakázanými.

Součástí aktivit lesní pedagogiky jsou programy pro žáky základních škol konané v rámci rámcových vzdělávacích programů, ale také programy pro děti z mateřských škol, seniory a samozřejmě akce pro širší veřejnost konané u příležitosti Týdne lesů, významných událostí, výstav a veletrhů apod.

Trochu historie

Idea lesní pedagogiky vznikla v 60. letech 20. století v USA a postupně se rozšířila do evropských zemí. Lesní pedagogika v České republice je inspirována rakouským modelem. Průkopníky těchto aktivit u nás byli v roce 2002 zaměstnanci bývalé ISŠL Vimperk. Z organizací spravujících nestátní lesní majetky se lesní pedagogice začaly věnovat nejprve Ostravské městské lesy a zeleň a Lesy hl. m. Prahy. Postupně se k nim přidávali a stále přidávají další majitelé a správci lesních majetků, jak státních, tak obecních a soukromých, ale také lesnické školy a další organizace. Lesní pedagogiku v České republice koordinuje pracovní skupina ustanovená  Ministerstvem zemědělstvím ze zástupců zainteresovaných organizací. SVOL má svého zástupce v této skupině od r. 2014.

Kdo je lesní pedagog?

Lesní pedagog je odborník s lesnickým vzděláním či praxí v lesnictví a úspěšný absolvent certifikovaného kurzu lesní pedagogiky, které pořádá Střední lesnická škola v Hranicích nebo Lesnická fakulta ČZU v Praze.

Akce pro lesní pedagogy

  • Základní kurz lesní pedagogiky 2.-6. 9. září 2019, Praha
  • Seminář pro lesní pedagogy 11.-13. června 2019 v Poutním domě, Králíky. Pořádá ÚZEI pod záštitou Ministerstva zemědělství - Úsek LH.
  • Základní kurz lesní pedagogiky 24.-28. února 2020, SLŠ Hranice - podrobnosti

Podrobnosti o lesní pedagogice, praktické rady, informace pro učitele, lesní pedagogy i širokou veřejnost najdete na webové stránce www.lesnipedagogika.cz a také na facebooku.

Tip Obrázek

Mobilní interaktivní pomůcky ze dřeva určené pro environmentální výchovu a lesní pedagogiku, realizace naučných stezek, mobilní aplikace Les poznání.


Obrázek
Z akce lesní pedagogiky na plzeňské Sofronce.