ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Řekli o nás

Poslanec Ing. arch. Václav Mencl, člen Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny a místopředseda jejího Výboru pro životní prostředí:

"Souhlasím s tím, že zakladatelé ochrany životního prostředí byli před dvě stě lety lesníci. Vy přeci máte přirozený, ekonomický, ale i lidský, sociální zájem na tom, aby naše lesy vypadaly kvalitně, aby byly dobrým životním prostředím."

K přípravě novely zákona o ochraně přírody a krajiny 114/1992 Sb.:

"Nejvíc pro to, aby byla chráněna práva vlastníků, udělal SVOL. Protože vystupoval celou dobu velmi profesionálně, velmi připraven jak právně, tak argumentačně a musím říci, že SVOL vykonal i pro ty ostatní vlastníky, tzn. pro zemědělce, ale i koneckonců vlastníky zastupující stát, nezastupitelnou roli."

RNDr. František Pojer, náměstek ministra životního prostředí:

"Myslím si, že právě vaši členové - soukromí vlastníci a obce a města, které vlastní lesy, přistupují k svému majetku odpovědně s tím, že ho chtějí využívat dlouhodobě co nejlépe. Vlastníci obecních a soukromých lesů ve vašem sdružení jsou ti vlastníci, kteří považují les za to "rodinné stříbro" a tak s ním i zacházejí.

Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D., ředitel odboru koncepcí a ekonomiky LH Ministerstva zemědělství:

"Chtěl bych ocenit roli SVOLu, kterou hraje od svého založení na české lesnické scéně a poděkovat za aktivní spolupráci s Ministerstvem zemědělství v mnoha ohledem, ať již je to v případě přípravy NLP II, tak například i při zprostředkování služeb pro vlastníky lesa v oblasti poradenství a vzdělávání."

Leopold Bambula, starosta města Pelhřimova:

"Jsem přesvědčen, že toto sdružení plní své poslání, protože prosadilo celou řadu zákonných opatření. Při projednávání zákonů neprosazuje jen zájmy nestátních lesů, ale pracuje ke zdaru celé naší společnosti."

Senátor Ing. Václav Šebek, člen Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a ŽP a člen Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova, starosta Obce Neveklov:

"Na SVOL, podobně jako na Svaz měst obcí, se často obracíme se žádostí o radu a pomoc. Tyto dvě organizace jsou jedny z nejlepších, kde vždy najdeme pochopení a pomoc."