ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Den otevřených lesů 2022

aneb Proč je důležité v lese hospodařit?

Vlastníci obecních, soukromých a církevních lesů napříč ČR Vás srdečně zvou na návštěvu jejich lesa v sobotu 18. června 2022.

Formou komentovaných procházek, názorných ukázek prací v lese nebo naučně-zábavných úkolů pro děti i dospělé poznáte les "z druhé strany".

Dozvíte se, jak lesy, ve kterých se hospodaří, ochlazují klima, zadržují vodu a přispívají k biodiverzitě krajiny. Dozvíte se, co obnáší péče o les, než ze semínka vyroste statný strom, jehož dřevo pak můžeme použít na výrobu nábytku, dřevostaveb, hraček nebo třeba hudebních nástrojů.

Obrázek

Přiblížit veřejnosti práci a priority nestátních vlastníků lesů. Ukázat principy trvale udržitelného hospodaření v lese a jejich důležitost pro vyrovnání se s dopady klimatické změny. Připomenout, co vlastníci prostřednictvím svého majetku poskytují celé společnosti. To jsou hlavní cíle pilotního ročníku akce Den otevřených lesů, která proběhne 18. června 2022 po celé republice. Jejím pořadatelem je Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL).

„Nestátní vlastníci lesů přistupují k péči o své majetky s hlavní motivací – hospodařit trvale udržitelným způsobem a předat lesy dalším generacím v co nejlepší kondici,“ říká předseda SVOL Jiří Svoboda a dodává: „Není to vůbec lehký úkol, především vzhledem k největší kůrovcové kalamitě v historii, která republiku v posledních letech postihl. Vzdát se ale nesmí, protože na kondici lesů závisí mimo jiné možnosti hospodaření s vodou, podíl CO2 v ovzduší i další skutečnosti, které ovlivňují kvalitu života celé společnosti. Rádi bychom to veřejnosti názorně ukázali. Lidé si často neuvědomují, že lesy někomu patří a nemají představu, v čem péče o ně spočívá. Bohužel často podléhají i nejrůznějším mýtům a nepravdám, a tak jsme si vlastně sami vytvořili příležitost nepravdy a dezinformace vymýtit. Rád bych osobně i jménem nestátních vlastníků veřejnost na naši akci srdečně pozval.“

"Lidem je potřeba poutavou formou sdělit, že les není divočina, na jeho pěstování dohlíží odborný lesní hospodář a po těžbě cenné obnovitelné suroviny - dřeva - dochází k jeho obnově tak, aby byl předáván dalším generacím. Veřejnost tak pochopí širší souvislosti, že les jí přináší nejen sběr hub a lesních plodů, ale je cenný kvůli ekosystémovým funkcím, jako je zadržování uhlíku a ochlazování klimatu. Na našem majetku budeme myslet i na nejmenší návštěvníky, pro které bude připravena řada soutěží a her v oblasti lesa a myslivosti. Věříme, že se návštěvníkům bude tato celorepubliková akce líbit a doufáme, že počasí nám bude nakloněno,“ uvádí předseda Komory soukromých lesů SVOL Richard Podstatzký.

Na kterých majetcích bude akce probíhat a podrobnosti k programům na jednotlivých majetcích najdete na našem webu www.denotevrenychlesu.cz.

 

Pravidla soutěže o speciální edici Piva lesmistr ke stažení ZDE.

Pravidla soutěže o speciální edici Piva lesmistr na Kouzlo lesa ZDE.