ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Zmírnění pravidel odborné způsobilosti v nouzovém stavu

S ohledem na nouzový stav a současně kalamitní výskyt kůrovce v ČR bude Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) dočasně tolerovat praxi, při které fyzická osoba, která v rámci svých profesních činností nakládá s přípravky pod dohledem držitele osvědčení druhého stupně nebo třetího stupně, nemusí být držitelem osvědčení prvního stupně.

Vyplývá to z oznámení, které ústav uveřejnil na svých webových stránkách.

Tato osvědčení nyní není možné získat, neboť školící střediska jsou mimo provoz a centrální školení na pracovišti by znamenala nepřijatelné shromáždění osob.

Toto opatření se týká pouze prací v lesním hospodářství. Současně je nezbytné, aby pracovníci, kterých se toto týká, byli v nezbytném rozsahu průkazným způsobem proškoleni držitelem osvědčení o odborné způsobilosti II. nebo III. stupně a pracovali pod dohledem tohoto držitele.

Opatření platí do konce trvání nouzového stavu. To je však z pohledu odborníků SVOL přiliš krátká doba. "Toto opatření vnímáme jako vstřícný krok, který však v tomto nastavení termínů bohužel mnoho neřeší. Mělo by být platné do doby, kdy bude možné prostřednictvím příslušného školení způsobilost získat, což podle posledních indicií bude zřejmě až začátkem června," komentuje situaci místopředseda SVOL Ing. Stanislav Janský.

SVOL v zájmu vlastníků lesů zahájil v této věci neprodleně jednání, o jeho výsledku budeme průběžně informovat prostřednictvím webu a sociálních sítí. Podle předběžných informací je ÚKZÚZ připraven lhůtu s ohledem na aktuální situaci prodloužit.